Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2022/RB Remont korytarza na parterze segmentu A budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem łazienki oraz zespołu wejściowego

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-01-2022 10:31:00
Placing offers : 01-03-2022 12:00:00
Offers opening : 01-03-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3-2022-RB SWZ (1).pdf pdf 529.19 2022-01-27 10:31:00 Proceeding
3-2022-RB dokumentacja projektowa.zip zip 33031.42 2022-01-27 10:31:00 Proceeding
3-2022-RB ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.71 2022-01-27 10:48:47 Public message
3-2022-RB otwarcie ofert.pdf pdf 194.45 2022-03-01 12:55:45 Public message
3-2022-RB wybór oferty.pdf pdf 375.83 2022-03-09 13:41:32 Public message
3-2022-RB ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 64.21 2022-03-17 11:45:12 Public message

Announcements

2022-03-17 11:45 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy ogłoszenie nr 2022/BZP 00089264/01 z dnia 17 marca 2022 r. o wyniku przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem.

3-2022-RB ogłoszenie [...].pdf

2022-03-09 13:41 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,

3-2022-RB wybór ofer [...].pdf

2022-03-01 12:55 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
niniejszym przedkładamy informację z otwarcia ofert.

3-2022-RB otwarcie o [...].pdf

2022-03-01 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 556604,23 zł brutto.
2022-01-27 10:48 Artur Wyżkiewicz W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00037305/01 z dnia 27 stycznia 2022 r.

3-2022-RB ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 692