Proceeding: 042/2021 "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2022r."

Deadlines:
Published : 12-11-2021 12:55:00
Placing offers : 06-12-2021 10:30:00
Offers opening : 06-12-2021 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu2021_BZP00266728_01 z 12.11.2021.pdf pdf 129.58 2021-11-12 12:55:00 Proceeding
042_2021 zał. 1 do SWZ OPZ i zalaczniki.zip zip 7521.36 2021-11-12 12:55:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021 BZP 0027053001 z dnia 2021-11-16.pdf pdf 38.44 2021-11-16 14:07:44 Public message
042_21 Zmiana tresci SWZ nr 1.pdf pdf 1013.02 2021-11-16 14:07:44 Public message
042_2021 SWZ.pdf pdf 1221.49 2021-11-16 14:07:44 Public message
042_Wyjasnienia tresci SWZ nr 1.pdf pdf 634.83 2021-11-29 12:30:02 Public message

Announcements

2021-11-29 12:30 Monika Sangórska W dniu 29.11.2021r w ponizszym pliku Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ nr 1

042_Wyjasnienia tres [...].pdf

2021-11-16 14:07 Monika Sangórska W dniu 16.11.2021r. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ polegajacą na udzieleniu wyjaśnień nr 1 do treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 1 nr 2021BZP 0027053001 z dnia 2021-11-16 dokonującym zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ponadto zamawiający dodaje poniżej brakujące SWZ.

Ogłoszenie nr 2021 B [...].pdf

042_21 Zmiana tresci [...].pdf

042_2021 SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 342