Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 038/2021 Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2022 r.

Deadlines:
Published : 28-10-2021 14:45:00
Placing offers : 08-11-2021 10:00:00
Offers opening : 08-11-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
038_2021 SWZ + załączniki.7z 7z 1491.62 2021-10-28 14:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00250121_01.pdf pdf 129.15 2021-10-28 14:45:00 Proceeding
038_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 823.88 2021-11-08 14:23:46 Public message
038_2021 Informacja o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 816.26 2021-12-07 15:10:39 Public message

Announcements

2021-12-07 15:10 Julia Suchocka Zamawiający informuje, że w dniu 07.12.2021 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Informację o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.

038_2021 Informacja [...].pdf

2021-11-08 14:23 Julia Suchocka W dniu 08.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

038_2021 informacje [...].pdf

2021-11-08 10:09 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 184 964,60 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631