Proceeding: SOP.271.5.2021 Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 03-09-2021 10:18:00
Placing offers : 28-09-2021 12:00:00
Offers opening : 28-09-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 5 - wykaz robót.doc doc 39 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 - wzor umowy (wymiana murawy Modrak).docx docx 58.66 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).doc doc 67.5 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 - Dokumentacja projektowa.zip zip 3474 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 9 - Przedmiar.zip zip 317.62 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
SWZ (003).DOC DOC 253 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - oferta.doc doc 70 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 28.5 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - zobowiazanie.doc doc 66.5 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 - Ośw grupa kap.doc doc 31.5 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.36 2021-09-03 10:18:00 Proceeding
ZESTAWIENIE PYTAŃ nr 1 do SOP.271.5.2021.docx docx 19.38 2021-09-09 10:20:07 Public message
INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE.docx docx 11.96 2021-09-09 10:25:12 Public message
ZESTAWIENIE PYTAŃ nr 2 do SOP.271.5.2021.docx docx 20.49 2021-09-15 14:10:55 Public message
Zmiana ogłoszenia i SWZ.zip zip 54.7 2021-09-17 13:00:44 Public message
Zmiana ogłoszenia nr 2 .zip zip 123.79 2021-09-21 13:35:14 Public message
ZESTAWIENIE PYTAŃ nr 3 do SOP.271.5.2021.docx docx 36.2 2021-09-23 12:21:57 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 112.89 2021-09-28 12:36:48 Public message

Announcements

2021-09-28 12:36 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2021-09-23 12:21 Grzegorz Piekarski Odpowiedzi na pytania - nr 3

ZESTAWIENIE PYTAŃ nr [...].docx

2021-09-21 13:35 Grzegorz Piekarski UWAGA !!! ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2 -
zmiana SWZ, formularza oferty oraz wzoru umowy.

Zmiana ogłoszenia nr [...].zip

2021-09-17 13:00 Grzegorz Piekarski UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Zmiana druku oferty.

Zmiana ogłoszenia i [...].zip

2021-09-15 14:10 Grzegorz Piekarski Odpowiedzi na pytania - nr 2

ZESTAWIENIE PYTAŃ nr [...].docx

2021-09-09 10:25 Grzegorz Piekarski Informacja o przeznaczonej kwocie.

INFORMACJA O PRZEZNA [...].docx

2021-09-09 10:20 Grzegorz Piekarski Odpowiedzi na pytania - nr 1

ZESTAWIENIE PYTAŃ nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1169