Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 033/2021 Przebudowa infrastruktry pieszo - rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 23-08-2021 14:15:00
Placing offers : 16-09-2021 10:00:00
Offers opening : 16-09-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
033_2021 SWZ+załączniki.7z 7z 6367.01 2021-08-23 14:15:00 Proceeding
033_2021 ogłoszenie o zamowieniu nr 2021BZP 0015720901 z dnia 2021.08.23.pdf pdf 105.78 2021-08-23 14:15:00 Proceeding
033_2021 - zmiana nr 1 SWZ.docx docx 78.9 2021-08-27 10:26:46 Public message
033_2021 - zmiana nr 1 SWZ.pdf pdf 71.53 2021-08-27 10:26:46 Public message
033_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.77 2021-08-27 10:26:46 Public message
033_2021 SWZ+załączniki 27.08.2021.zip zip 15309.24 2021-08-27 10:26:46 Public message
033_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 0017496301 z dnia 2021_09_09.pdf pdf 38.26 2021-09-09 08:29:44 Public message
033_2021 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 z dnia 09.09.2021.7z 7z 371.94 2021-09-09 08:29:44 Public message
033_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 45.4 2021-09-16 13:25:15 Public message
033_2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 174.99 2021-09-16 13:25:15 Public message
033 informacja o wyborze.pdf pdf 901.06 2021-10-06 11:01:33 Public message

Announcements

2021-10-06 11:01 Wioletta Olszewska W dniu 06.10.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

033 informacja o wyb [...].pdf

2021-09-16 13:25 Wioletta Olszewska W dniu 16.09.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

033_2021 informacje [...].pdf

033_2021 - informacj [...].docx

2021-09-16 10:09 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 780.765,01 PLN
2021-09-09 08:29 Wioletta Olszewska W dniu 09.09.2021 r. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmianę nr 2 treści SWZ wraz z załącznikami.

033_2021 Ogłoszenie [...].pdf

033_2021 Wyjaśnienia [...].7z

2021-08-27 10:26 Wioletta Olszewska W dniu 27.08.2021 r. Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z załącznikami.

033_2021 - zmiana nr [...].docx

033_2021 - zmiana nr [...].pdf

033_2021 Ogłoszenie [...].pdf

033_2021 SWZ+załączn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1169