Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 149-396035 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 04-08-2021 12:56:00
Placing offers : 06-09-2021 11:00:00
Offers opening : 06-09-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 141.55 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1334.84 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SWZ. WZÓR UMOWY.pdf pdf 561.43 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 1a DO SWZ. WZÓR UMOWY docx.pdf pdf 560.71 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.72 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 143.86 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ. FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 21.11 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO.docx docx 12.42 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO. WYKAZ DOSTAW.docx docx 13 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ. GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 15.24 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ AKTUALNOŚCI JEDZ.docx docx 14.88 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ. ODDANIE DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW.docx docx 43.83 2021-08-04 12:56:00 Proceeding
ODPOWIEDZ NA PYTANIE. MODYFIKACJA SWZ[5048].pdf pdf 392.81 2021-08-18 13:48:18 Public message
Wyjkaśnienia i modyfikacje do SWZ II[5130].pdf pdf 450.51 2021-08-26 11:40:23 Public message
Modyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ. FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 21.23 2021-08-26 11:40:23 Public message
WYJASNIENIA DO SWZ III[5176](1).pdf pdf 396.74 2021-08-27 15:04:26 Public message
INFORMACJA O KWOCIE JAKA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYC NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-1.pdf pdf 401.51 2021-09-06 11:00:50 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 125.69 2021-09-06 12:46:25 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 272.75 2021-09-28 14:31:13 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY I PONOWNYM WYBORZE OFERTY.pdf pdf 228.72 2021-10-22 13:11:46 Public message

Announcements

2021-10-22 13:11 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY I PONOWNYM WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-09-28 14:31 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-09-06 12:46 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-09-06 11:00 Stanisław Kolasa Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2021-08-27 15:04 Stanisław Kolasa Wyjaśnienia do SWZ III.

WYJASNIENIA DO SWZ I [...].pdf

2021-08-26 11:40 Stanisław Kolasa WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SWZ II
MODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWT

Wyjkaśnienia i modyf [...].pdf

Modyfikowany ZAŁĄCZN [...].docx

2021-08-18 13:48 Stanisław Kolasa ODPOWIEDZ NA PYTANIE. MODYFIKACJA SWZ.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 860