Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS/ZP/KBCH/351-17/2021 TP/U „Usługa wykonania, skompletowania i dostarczenia upominków promujących ekonomię społeczną na Mazowszu w postaci trzech rodzajów pakietów prezentowych”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 20-07-2021 13:21:00
Placing offers : 03-08-2021 11:00:00
Offers opening : 03-08-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 351-17-2021.pdf pdf 1125.7 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1074.59 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - umowa.pdf pdf 783.61 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
08d94b5f-d8ff-3fec-8fa9-13000154d74b.pdf pdf 106.99 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.88 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx docx 29.17 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 98 2021-07-20 13:21:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 508.73 2021-08-03 11:15:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 514.03 2021-08-03 13:53:38 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 531.1 2021-08-05 11:54:12 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 66.28 2021-09-02 11:31:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 54.43 2021-12-01 09:05:46 Public message

Announcements

2021-12-01 09:05 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z wykonaniem umowy, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-09-02 11:31 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia , Zamawiający publikuje stosowną informację.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-05 11:54 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 13:53 Katarzyna Boruc - Chrościcka Zamawiający w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 11:15 Katarzyna Boruc - Chrościcka Zamawiający publikuje informację dotycząca kwoty na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 710