Proceeding: KM.271.9.2021 „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta: Część I: ul. Pułkownika Józefa Wrycza, Dambka Część II: ul. Sybiraków część Gryfa Pomorskiego i część Mastalerza”

Deadlines:
Published : 29-06-2021 11:20:00
Placing offers : 15-07-2021 12:00:00
Offers opening : 15-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.87 2021-06-29 11:20:00 Proceeding
Oświetlenie Gryfa Pomorskiego część I - załącznik nr 8.zip zip 14417.31 2021-06-29 11:20:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 283 2021-06-29 11:20:00 Proceeding
Zał. do SWZ.zip zip 154.4 2021-06-29 11:20:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 270 2021-06-29 13:55:43 Public message
Zalacznik nr 1 - oferta.doc doc 71.5 2021-06-29 13:55:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 80.5 2021-07-15 13:25:20 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 23.18 2021-07-22 13:33:50 Public message

Announcements

2021-07-22 13:33 Beata Zielińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].docx

2021-07-15 13:25 Beata Zielińska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-29 13:55 Agnieszka Buchwald Zamawiający w załączeniu przesyła aktualną, poprawioną Specyfikację Warunków Zamówienia oraz aktualny Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

SWZ.DOC

Zalacznik nr 1 - ofe [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387