Proceeding: 016/2021 Budowa oświetlenia ulic w Bydgoszczy - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 10-05-2021 10:27:00
Placing offers : 25-05-2021 10:00:00
Offers opening : 25-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
016_2021 SWZ + załączniki.7z 7z 7277.28 2021-05-10 10:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00049597_01 z dnia 2021-05-10.pdf pdf 140.97 2021-05-10 10:27:00 Proceeding
016_2021 Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.05.2021 r..doc doc 88.5 2021-05-25 13:49:23 Public message
016_2021 Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.05.2021 r..pdf pdf 95.84 2021-05-25 13:49:23 Public message
016_2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 152.25 2021-06-07 13:16:25 Public message
016_2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 194.02 2021-06-07 13:16:25 Public message

Announcements

2021-06-07 13:16 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający w załączonych plikach udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla każdej części zamówienia oddzielnie).

016_2021 Informacja [...].docx

016_2021 Informacja [...].pdf

2021-05-25 13:49 Alicja Kruszczyńska Zamawiający w poniższym pliku umieszcza informację z otwarcia ofert w dniu 25.05.2021 r.

016_2021 Informacja [...].doc

016_2021 Informacja [...].pdf

2021-05-25 10:06 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 186 435,12 PLN, w tym:
- na część I – 281 067,43 PLN
- na część II – 299 232,43 PLN
- na część III - 424 204,73 PLN
- na część IV – 181 930,53 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511