Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.13.2021 Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza

Konrad Poręba
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Deadlines:
Published : 16-04-2021 08:09:00
Placing offers : 04-05-2021 08:00:00
Offers opening : 04-05-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 599.23 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
zał_edytowalne.docx docx 49.35 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 117.46 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
Przedmiar - Remont mostów w ciągu ul. Prażmowskiego nad rzeką Kamienica.pdf pdf 207.25 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
Przedmiar -Remont kładki w ciągu ul. Wiśniowieckiego nad rzeką Kamienica.pdf pdf 218.33 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
STWIORB_Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza 2021.pdf pdf 1757.33 2021-04-16 08:09:00 Proceeding
Odpowiedź_strona_26.04.pdf pdf 251.54 2021-04-26 12:45:27 Proceeding
SWZ_zmianatresci_27.04.pdf pdf 602.37 2021-04-27 14:15:05 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 36.95 2021-04-27 14:15:08 Proceeding
SWZ_zmianatresci_30.04.pdf pdf 602.34 2021-04-30 10:44:39 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_30.04.pdf pdf 38.02 2021-04-30 10:44:41 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579