Proceeding: 011/2021 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 roku- Zadanie 1- północ

Deadlines:
Published : 12-04-2021 15:09:00
Placing offers : 10-05-2021 10:00:00
Offers opening : 10-05-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
011_2021 Ogłoszenie o zamowieniu nr 2021 0003096801 z dnia 2021-04-12.pdf pdf 119.08 2021-04-12 15:09:00 Proceeding
011_2021 SWZ i zalaczniki.zip zip 6698.57 2021-04-12 15:09:00 Proceeding
011_2021 Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ z dnia16.04.2021.7z 7z 1002.67 2021-04-20 13:17:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2021_BZP 00036520_01 z dnia 2021-04-20.pdf pdf 35.49 2021-04-20 13:17:32 Public message
011_2021 ZMIANA nr 2 treści SWZ z dnia 23.04.2021.pdf pdf 792.85 2021-04-23 12:01:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 00039323_01 z dnia 2021-04-23.pdf pdf 35.5 2021-04-23 12:01:15 Public message
011_2021 ZMIANA nr 3 treści SWZ z dnia 30.04.2021.pdf pdf 914.32 2021-04-30 14:42:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 00044936_01 z dnia 2021-04-30.pdf pdf 35.5 2021-04-30 14:42:46 Public message

Announcements

2021-04-30 14:42 Monika Sangórska W dniu 30.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SWZ.

011_2021 ZMIANA nr 3 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-23 12:01 Monika Sangórska W dniu 23.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ.

011_2021 ZMIANA nr 2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmiani [...].pdf

2021-04-20 13:17 Monika Sangórska W dniu 20.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ.

011_2021 Wyjaśnienia [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 712