Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/60/2020 Dostawa skrzynek ulicznych - zapytanie ofertowe.

Deadlines:
Published : 16-11-2020 17:51:00
Placing offers : 30-11-2020 09:00:00
Offers opening : 30-11-2020 09:10:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej sprzedaży i dostawy skrzynek ulicznych.

Zakres przedmiotowy obejmuje:

1.               Skrzynki uliczne dla zaworów na sieci wodnej – przewidywana ilość 500szt.

-                Korpus z żeliwa szarego h=270mm Ø190/270mm;

-                Pokrywa korpusu z żeliwa szarego asfaltowana z napisem określającym zastosowanie;

-                Trzpień mocujący pokrywę korpusu ze stali nierdzewnej;

-                Wymiary wg DIN 4056;

-                Wyrób musi być zgodny z EN 124:200/PN-93/H-74124.

2.               Skrzynka uliczna hydrantowa – przewidywana ilość 30szt.

-                Korpus z żeliwa szarego h=310mm Ø260-360/310-420mm;

-                Pokrywa korpusu z żeliwa szarego asfaltowana z napisem określającym zastosowanie;

-                Trzpień mocujący pokrywę korpusu ze stali nierdzewnej;

-                Wymiary wg DIN 4055;

-                Wyrób musi być zgodny z EN 124:200/PN-93/H-74124.

3.    Płyta podkładowa PE niełamliwa, stabilna, odporna na korozję do skrzynek ulicznych; wymiary min. 340x340 z otworem min. Ø120 – przewidywana ilość 500szt.

4.    Płyta podkładowa PE niełamliwa, stabilna, odporna na korozję do skrzynek hydrantowych wymiary min. 520x420 z otworem min. Ø200/275mm – przewidywana ilość 30szt.

Gwarancja na wyroby: min. 3 lata.

Firma dokona wyboru kontrahenta w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Artykuły będące przedmiotem zamówienia dotyczą dostawy w 2021r. na koszt Oferenta, w orientacyjnych ilościach (ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Zamówienie na oferowany asortyment będzie realizowane na podstawie odrębnych zleceń dostawy telefonicznie lub e-mail’em.

Termin realizacji zleceń – 3 dni od daty zamówienia.

Cena, jaka będzie podana na formularzu nie będzie negocjowana.


Prosimy o załączenie:

-         Atestów oraz certyfikatów zgodności z normą EN 124:2000/PN-93/H-74124;

-         Kart katalogowych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx docx 26.84 2020-11-16 17:51:00 Proceeding
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx docx 13.16 2020-11-16 17:51:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 292.69 2020-11-30 12:03:21 Public message
Dokumentacja podstawowych czynnosci.pdf pdf 355.57 2020-12-03 13:08:12 Public message

Announcements

2020-12-03 13:08 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2020-12-03 13:06 Anna Kędzia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy PZP zgodnie z §5, pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawę skrzynek ulicznych w 2021r. Jednocześnie informujemy, iż Komisja Przetargowa naszego przedsiębiorstwa wybrała ofertę firmy:
„CETEL SERWIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. KOMORNICKA 16
62-052 GŁUCHOWO
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 39 714,50 zł net + ustawowy VAT
Łączna kwota za w/w przedmiot zamówienia 48 848,84 zł brutto
Powyższa firma przedstawiła najniższą ofertę cenową, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania i kryteria w postępowaniu.
2020-11-30 12:03 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-11-30 08:29 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/jElyCfwmEVk

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Skrzynka uliczna dla zaworów na sieci wodnej - Korpus z żeliwa szarego h=270mm Ø190/270mm; - Pokrywa korpusu z żeliwa szarego asfaltowana z napisem określającym zastosowanie; - Trzpień mocujący pokrywę korpusu ze stali nierdzewnej; - Wymiary wg DIN 4056; Wyrób zgodny z EN 124:200/PN-93/H-74124. 500 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
2 Skrzynka uliczna hydrantowa -Korpus z żeliwa szarego h=310mm Ø260-360/310-420mm; - Pokrywa korpusu z żeliwa szarego asfaltowana z napisem określającym zastosowanie; - Trzpień mocujący pokrywę korpusu ze stali nierdzewnej; - Wymiary wg. DIN 4055; Wyrób musi być zgodny z EN 124:200/PN-93/H-74124. 30 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
3 Płyta podkładowa PE niełamliwa, stabilna, odporna na korozję do skrzynek ulicznych; wymiary min. 340x340 z otworem min. Ø120 - 500 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
4 Płyta podkładowa PE niełamliwa, stabilna, odporna na korozję do skrzynek hydrantowych wymiary min. 520x420 z otworem min. Ø200/275mm - 30 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3197 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1019