Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., Numer sprawy AB.272.11.2019

Gabriela Miszkinis
Powiat Kępiński
Deadlines:
Published : 03-09-2019 10:38:00
Placing offers : 11-10-2019 11:00:00
Offers opening : 11-10-2019 11:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kepinska_GZ_SIWZ.pdf pdf 17163.38 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_1a_Wykaz_PPE.xls xls 250.5 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_1b_Wykaz_PPE.xls xls 231 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Ogłoszenie.pdf pdf 226.97 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 220.5 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 457.1 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Kepinska_GZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2019-09-03 10:38:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 4750.4 2019-09-18 15:35:53 Public message
2019-OJS194-471482-pl.pdf pdf 122.58 2019-10-08 10:52:06 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 233.17 2019-10-03 15:51:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 383.5 2019-10-11 15:34:12 Public message
ZAWIADOMIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIESZEJ_OFERTY.pdf pdf 431.52 2019-11-05 09:40:53 Public message

Announcements

2019-11-05 09:41 Gabriela Miszkinis ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIE_O_WYBORZE [...].pdf

2019-10-11 15:34 Gabriela Miszkinis 11.10.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-08 10:53 Gabriela Miszkinis Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert.

2019-OJS194-471482-p [...].pdf

2019-10-03 15:52 Gabriela Miszkinis Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

2019-09-18 15:36 Gabriela Miszkinis Odpowiedzi na pytania i wnioski

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1597