Postępowanie: Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 07-02-2018 14:20:28
Zakończenie: 15-02-2018 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W ofercie przesłanej na platformę zakupową należy wpisać wartość brutto za wszystkie materiały biurowe wskazane w formularzu cenowym (1 komplet= wartość brutto wszystkich materiałów biurowych) Natomiast załączony formularz cenowy należy wypełnić zgodnie ze wskazanymi w nim wytycznymi tj. podać cenę netto, wartość netto, stawkę Vat oraz wartość brutto a także łączną wartość netto i wartość brutto wszystkich artykułów.
Wraz z ofertą należy przesłać wypełniony formularz cenowy.

Następuje zmiana warunków postępowania- zmiana asortymentu (przedmiotu zamówienia) w pozycjach 42, 136, 254, 255 w formularzu cenowym. W załączniku następuje zamiana formularza cenowego zawierającego nowe produkty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa materiałów biurowych Opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz formularz cenowy znajdują się w załącznikach

przedmiot zamówienia [...].docx

wzór umowy mat. biur [...].docx

formularz cenowy- ma [...].xlsx

1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1559 PLN

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji