Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
593464 DT.2620.4.2022 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Łaszczyn – etap II’’. Donata Twardowska 2022-04-15 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
585476 DT.2620.3.2022 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Łaszczyn – etap II’’. Donata Twardowska 2022-03-29 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
578667 DT.2620.2.2022 „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych” Donata Twardowska 2022-03-14 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
521104 DA.261.1.2022 Świadczenie usług pocztowych w 2022 r. Donata Twardowska 2021-10-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
513750 DT.2620.12.2021 ,,Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2022 roku’’ Donata Twardowska 2021-10-11 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
509040 DT.2620.11.2021 ,,Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2022 roku’’ Donata Twardowska 2021-09-24 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
502427 DT.2620.10.2021 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków – etap II’’ Donata Twardowska 2021-09-16 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
491341 DT.2620.9.2021 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rawicz, rejon Ronda WOŚP’’ Donata Twardowska 2021-08-20 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
474004 ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu’’ Donata Twardowska 2021-07-23 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
468111 DT.2620.6.2021 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w m. Łaszczyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Dębnie Polskim, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej oraz w m. Kąty wraz z przepompownią ścieków’’ Donata Twardowska 2021-06-25 09:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings