Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517038 282/2021/TP/DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dominika Więcek 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520255 315/2021/TP/DZP Dostawa nowego stołu operacyjnego dla dużych zwierząt do Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520345 205/2021/US/DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Zarządzania jakością kształcenia i współpracą międzynarodową dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Barbara Drozd 2021-10-20 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
519130 303/2021/TP/DZP Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Sylwia Niemiec 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518824 311/2021/US/DZP Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń wraz z egzaminami dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Dorota Borkowska 2021-10-21 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
521233 313/2021/TP/DZP Świadczenie usług szybkiego pisania na klawiaturze (stenotypisanie) podczas zajęć dydaktycznych w ramach wsparcia dydaktycznego studentów z niepełnosprawnością Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Anna Zalewska 2021-10-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521669 268/2021/TP/DZP Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dominika Więcek 2021-10-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
520269 308/2021/TP/DZP Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Anna Zalewska 2021-10-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
521571 314/2021/TP/DZP Usługa opieki powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-10-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
517111 254/2021/TP/DZP Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania. Sylwia Niemiec 2021-10-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
507586 270/2021/PN/DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
513970 297/2021/TP/DZP Dostawa sukcesywna materiałów zużywalnych do cytometrii przepływowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dominika Więcek 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518004 283/2021/TP/DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dominika Więcek 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
515700 273/2021/TP/DZP Dostawa wraz z wymianą zasilaczy UPS w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sylwia Niemiec 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518158 310/2021/TP/DZP Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 5,5-letnie studia na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
513751 301/2021/TP/DZP Wykonanie ogrodzenia pomiędzy ul. Warszawską a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514016 286/2021/TP/DZP Dostawa materiałów zużywalnych do sal dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sylwia Niemiec 2021-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
513733 299/2021/TP/DZP Dostawy sukcesywne materiałów zużywalnych do sal dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0011/15). Sylwia Niemiec 2021-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
515890 275/2021/TP/DZP Sukcesywne świadczenie usług związanych z obsługą techniczną i nadzorem oraz serwisem operatorskim; „Telemetrycznego systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą zasilania w energię i media budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
515329 294/2021/TP/DZP Dostawa nowego stołu operacyjnego dla dużych Zwierząt do Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
475669 170/2021/PN/DZP Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Anna Zalewska 2021-07-06 09:03:11 Przetarg nieograniczony Supply Go to
477225 181/2021/TP/DZP Dostawa spektrometru do Katedry Turystyki, Rekreakcji i Ekologii, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-06-30 08:56:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
469372 161/2021/TP/DZP Wykonanie modernizacji nawierzchni kortów przy ul. Heweliusza 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-06-15 14:32:46 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
451687 111/2021/TP/DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Anna Opalach 2021-04-28 10:25:22 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
507754 291/2021/US/DZP Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń wraz z egzaminami dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Dorota Borkowska 2021-10-13 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
499647 266/2021/TP/DZP Remont pomieszczeń w budynku przy ul. T. Kościuszki 25 w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-09-29 14:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500502 267/2021/TP/DZP Sukcesywne świadczenie usług transportowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dorota Borkowska 2021-09-10 07:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496870 252/2021/TP/DZP Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Heweliusza 5 oraz przy ul. Słonecznej 46G Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-09-14 08:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
484782 192/2021/PN/DZP Dostawa sukcesywna drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-05 08:11:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
484618 191/2021/PN/DZP Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Barbara Drozd 2021-10-05 08:11:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
491513 243/2021/TP/DZP Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach przy ul. Oczapowskiego 8, ul. Prawocheńskiego 17 i Placu Łódzkim 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-08-31 08:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488834 233/2021/TP/DZP Remont pomieszczeń w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dorota Borkowska 2021-08-31 12:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492698 237/2021/TP/DZP Dostawa anestetyku dla ryb w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Dorota Borkowska 2021-10-13 14:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
485949 221/2021/TP/DZP Remont pomieszczeń w budynku przy ul. T. Kościuszki 25 w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dorota Borkowska 2021-08-24 13:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to