Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928872 IR.271.14.2024.MR Remont dachu świetlicy wiejskiej w Kruszowicach Maciej Rębielak 2024-05-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913453 2024/BZP 00280358 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – Etap I (postępowanie nr: IR.271.6.2024.JP) Joanna Płóciennik IR 2024-05-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916886 2024/BZP 00290653 Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie (postępowanie nr: IR.271.11.2024.JP) Joanna Płóciennik IR 2024-04-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
908145 IR.271.9.2024.MR Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Bierutowie – etap II Maciej Rębielak 2024-04-05 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
894099 IR.271.5.2024.MŚ Roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Burmistrza Bierutowa w roku 2024. Michał Śmichura 2024-03-06 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
884627 2024/BZP 00095021 Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą (postępowanie nr: IR.271.3.2024.JP) Joanna Płóciennik IR 2024-02-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876012 2024/BZP 00049798 Budowa wodociągu we wsi Karwiniec (postępownie nr: IR.271.1.2024.JP) Joanna Płóciennik IR 2024-02-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
880683 IR.271.2.2024.MŚ Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie. Michał Śmichura 2024-02-07 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
880492 O.271.1.2024.MWP Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów, samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Bierutowie oraz do koszenia boisk sportowych w sołectwach: Solniki Małe, Zbytowa, Wabienice i Stronia Magdalena Wiatr-Przybylska 2024-02-05 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
869072 2023/BZP 00577665 Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą (postępowanie nr: IR.271.32.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2024-01-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
860437 2023/BZP 00537840 Świadczenie usługi transportowej w ramach organizowanej przez Miasto i Gminę Bierutów „Komunikacji gminnej” (postępowanie nr: IR.271.30.2023.AK) Joanna Płóciennik IR 2023-12-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
490094 GŚ.2714.01.2021.DO Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Damian Okoń 2021-08-09 10:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to