Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772602 2023/BZP 00235167 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzesławiu (nr postępowania: IR.271.12.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-06-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
763278 GŚ.042.02.2023.DO Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Damian Okoń 2023-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
755040 IR.271.10.2023.JP Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w Zbytowej. Joanna Płóciennik IR 2023-04-26 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
747806 O.2714.1.1.2023.MWP Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów, samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Bierutowie oraz do koszenia boisk sportowych w sołectwach: Solniki Małe, Zbytowa, Wabienice i Stronia Magdalena Wiatr-Przybylska 2023-04-06 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
735288 2023/S 047-137177 Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami poprzez rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów (postępowanie nr: IR.271.8.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-03-27 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
735315 IR.271.9.2023.ASG Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gorzesławiu wg projektu. Anna Stelczyk-Golimowska 2023-03-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
728421 2023/BZP 00096205 Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego ETAP I (postępowanie nr: IR.271.7.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-03-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
723882 2023/BZP 00085341 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów (postępowanie nr: IR.271.4.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-02-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
718073 2023/S 018-050602 Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami poprzez rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów (postępowanie nr: 2710.2.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-02-27 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
726169 IR.271.6.2023.ASG Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gorzesławiu wg projektu. Anna Stelczyk-Golimowska 2023-02-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
726118 IR.271.5.2023.ASG Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego w obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów, w tym także konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego. Anna Stelczyk-Golimowska 2023-02-17 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
490094 GŚ.2714.01.2021.DO Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Damian Okoń 2021-08-09 10:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to