Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630290 Or.2600.6.2022 Zakup i dostawa środków czystości Klaudia Szczypior 2022-06-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
623499 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-06-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
630249 ZPNOS.7.2022 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino Bożena Adamus 2022-06-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
621816 Or.2600.7.2022 Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników ZZ na II półrocze 2022 roku Klaudia Szczypior 2022-06-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
631792 IE/2/2022/DR Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa zgodnie z umowa o powierzenie grantu o numerze 4402/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Damian Rozenkranc 2022-06-29 14:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
628973 utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dla mieszkańców gminy Luzino Aleksandra Radka 2022-06-24 14:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
628098 Rozeznanie na rynku nr 1- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Luzino Aleksandra Radka 2022-06-24 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
628936 IE/1/2022/DR Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino. Damian Rozenkranc 2022-06-23 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628455 ZPNOS.7.2022 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino Bożena Adamus 2022-06-21 14:37:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
628072 GK.37.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2022-06-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628084 GK.38.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2022-06-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628094 GK.39.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2022-06-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
627249 GK.1.5.2022 Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na place zabaw w gminie Luzino Anita Miotk 2022-06-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
618250 ZPNOS.6.2022 Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: obrębu Luzino, obrębu Dąbrówka, obrębu Kębłowo w miejscowości Kochanowo i obrębu Robakowo w miejscowości Sychowo w gminie Luzino Bożena Adamus 2022-06-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611043 2022/BZP 00152963/01 Przebudowa ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni - sprawa nr 5.2022 Marlena Górska 2022-05-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
574388 2022/BZP 00058508 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - 1.2022 Aurelia Wolska 2022-04-11 15:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
556979 2021/BZP 00332549/01 KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 27.2021 Aurelia Wolska 2022-02-09 14:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544283 5.S.W.2021 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Bożena Krausa 2021-12-17 11:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
527926 22.2021 2021/S 209-547532 Udzielenie Kredytu długoterminowego dla Gminy Luzino w 2021 roku Aurelia Wolska 2022-01-03 08:19:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
522679 3.S.W.2021 Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika Bożena Krausa 2021-11-03 13:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481133 2021/BZP 00108017/01 Przebudowa ulicy Smażyńskiej w Wyszecinie - sprawa 16.2021 Marlena Górska 2021-08-31 12:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477532 2021/BZP 00099279/01 Budowa chodników na terenie gminy Luzino - sprawa 15.2021 Marlena Górska 2021-08-06 12:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
466177 IE.06.2021 Modernizacja 6 placów zabaw w Gminie Luzino Paulina Płotka 2021-07-15 09:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
456193 IE.2600.1.1.2021 Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino. Damian Rozenkranc 2021-05-24 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
436034 2021/BZP 00018662/01 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - sprawa 9.2021 Marlena Górska 2021-04-30 12:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to