Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
451328 2021/BZP 00041409/01 BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH JAKO „SCHODY PAMIĘCI POKOLEŃ” – ETAP II REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. LEONA ROPPLA W LUZINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 2021-05-13 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449140 IE.05.2021 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Budowa skateparku betonowego w miejscowości Luzino'' Paulina Płotka 2021-04-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
436034 2021/BZP 00018662/01 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - sprawa 9.2021 Marlena Górska 2021-04-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
437959 Gk.3.3.2021 Zakup 15 sztuk koszy ulicznych. Anita Miotk 2021-03-25 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
433084 ZPNOS.5.2021 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Luzino, trzech zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kębłowo oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Luzino w gminie Luzino Bożena Adamus 2021-03-17 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
433364 IE.03.2021 Inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Modernizacja placów zabaw w Gminie Luzino'' Paulina Płotka 2021-03-15 11:05:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
433397 IE.04.2021 Dostawa 6 urządzeń zabawowych w Gminie Luzino Paulina Płotka 2021-03-15 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
433224 Or.2600.4.2021 Zakup i dostawa środków czystości Klaudia Szczypior 2021-03-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
428215 2021/BZP 00010134/01 Budowa skateparku betonowego w miejscowości Luzino - sprawa 7.2021 Marlena Górska 2021-03-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
431655 Or.2600.3.2021 Zakup i dostawa środków czystości - papier toaletowy i ręczniki ZZ Klaudia Szczypior 2021-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings