Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
489182 Or.2601.3.2021 Zakup i dostawa materiałów biurowych Katarzyna Kaczykowska 2021-08-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
484837 GK.24.2021 Ochrona osób i mienia Urzędu Gminy Luzino i jednostek organizacyjnych Gminy Luzino Anita Miotk 2021-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481133 2021/BZP 00108017/01 Przebudowa ulicy Smażyńskiej w Wyszecinie - sprawa 16.2021 Marlena Górska 2021-07-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
486619 Or.2600.8.2021 Zakup i dostawa środków czystości Klaudia Szczypior 2021-07-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
481205 Or.2600.7.2021 wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i dokonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu marki JELCZ L090 M/S Klaudia Szczypior 2021-07-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
477532 2021/BZP 00099279/01 Budowa chodników na terenie gminy Luzino - sprawa 15.2021 Marlena Górska 2021-07-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
480443 2 Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika Bożena Krausa 2021-07-09 09:46:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
471781 Or.2600.6.1.2021 Zakup i dostawa środków czystości -etap II Klaudia Szczypior 2021-06-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
466177 IE.06.2021 Modernizacja 6 placów zabaw w Gminie Luzino Paulina Płotka 2021-06-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
468393 Or.2600.6.2021 Zakup i dostawa środków czystości Klaudia Szczypior 2021-06-14 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
451328 2021/BZP 00041409/01 BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH JAKO „SCHODY PAMIĘCI POKOLEŃ” – ETAP II REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. LEONA ROPPLA W LUZINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 2021-05-13 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449140 IE.05.2021 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Budowa skateparku betonowego w miejscowości Luzino'' Paulina Płotka 2021-04-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
456193 IE.2600.1.1.2021 Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino. Damian Rozenkranc 2021-05-24 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to