Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
657871 2022/S 172-487552 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 10.2022 Aurelia Wolska 2022-10-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668907 2022/BZP 00366997/01 Zakup wraz z dostawą wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - sprawa 2.2022 Kornelia Dzięcielska 2022-10-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
665442 2022/BZP 00358940/01 PRZEBUDOWA ULICY WIELKI LAS W LUZINIE - SPRAWA 15.2022 Aurelia Wolska 2022-10-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669605 2022/BZP 00371496/01 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków będących własnością gminy Luzino - sprawa 14.2022 Aurelia Wolska 2022-10-13 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661902 2022/S 180-509608 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 11.2022 Aurelia Wolska 2022-10-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666811 IE.08.2022 Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR'' Paulina Płotka 2022-09-29 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
666972 IE.09.2022 Dostawa wyposażenia na zajęcia do Oddziałów Przedszkolnych w Barłominie, Wyszecinie, Sychowie, Kłębowie, Luzinie oraz Publicznego Przedszkola Gminnego w Luzinie oraz mebli do SP Luzino Paulina Płotka 2022-09-28 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
665692 ZP.26.1.2022 Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Luzino ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2023-2029 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie 2022-09-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649833 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-09-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
660299 Or.2601.6.2022 Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Klaudia Szczypior 2022-09-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
660314 Or.2600.8.2022 Zakup i dostawa środków czystości Klaudia Szczypior 2022-09-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
650039 GK.49.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2022-08-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649154 GK.1.8.2022 Ochrona osób i mienia Urzędu Gminy Luzino Anita Miotk 2022-08-09 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647924 GK.1.8.2022 Ochrona osób i mienia Urzędu Gminy Luzino Anita Miotk 2022-08-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647291 GK.48.2022 Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Luzino Tadeusz Klein 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641347 2022/BZP 00267297/01 Przebudowa ulic na terenie Gminy Luzino - sprawa 6.2022 Aurelia Wolska 2022-09-15 08:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632787 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-07-22 10:08:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
623499 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-06-28 13:08:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
574388 2022/BZP 00058508 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - 1.2022 Aurelia Wolska 2022-04-11 15:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
556979 2021/BZP 00332549/01 KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 27.2021 Aurelia Wolska 2022-02-09 14:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544283 5.S.W.2021 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Bożena Krausa 2021-12-17 11:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
527926 22.2021 2021/S 209-547532 Udzielenie Kredytu długoterminowego dla Gminy Luzino w 2021 roku Aurelia Wolska 2022-01-03 08:19:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
522679 3.S.W.2021 Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika Bożena Krausa 2021-11-03 13:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481133 2021/BZP 00108017/01 Przebudowa ulicy Smażyńskiej w Wyszecinie - sprawa 16.2021 Marlena Górska 2021-08-31 12:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477532 2021/BZP 00099279/01 Budowa chodników na terenie gminy Luzino - sprawa 15.2021 Marlena Górska 2021-08-06 12:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to