Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821228 Or.2601.6.2023 Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Klaudia Szczypior 2023-09-22 13:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
818883 4.1.S.W.2023 Roboty geologiczne i budowlane polegające na wykonaniu otworu studziennego wraz z obudową naziemną i urządzeniami do poboru wody. Bożena Krausa 2023-09-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
814334 2023/S 179-561671 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I POMP CIEPŁA - sprawa 8.2023 Aurelia Wolska 2023-10-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
809532 2023/BZP 00392645/01 Zakup wraz z dostawą sprzętu ICT na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4402/2/2022 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część nr 2 postępowania zakup wraz z dostawą serwerów, sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz UPS - sprawa 20.2023 Marlena Górska 2023-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
786276 2023/S 160-506587 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Luzino w 2023 roku - sprawa 15.2023 Aurelia Wolska 2023-09-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
810623 GK.40.2023 Remont pokrycia dachu na budynku komunalnym, Kębłowo ul. Wiejska 131, działka nr 328/1 Anita Miotk 2023-08-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
808849 2/2023 Cz. 2 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 4402/2/2022 (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Damian Rozenkranc 2023-08-30 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
808886 2.1/2023 Cz. 2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 4402/2/2022 (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Damian Rozenkranc 2023-08-30 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
808920 2.2/2023 Cz. 2.2 - Serwery. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 4402/2/2022 (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Damian Rozenkranc 2023-08-30 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
805806 GK.38.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2023-08-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802360 ZP.252.1.8.2023 Ochrona osób i mienia w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie 2023-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
799193 GK.1.7.2023 Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Mickiewicza 22 w Luzinie. Anita Miotk 2023-07-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
786932 2023/BZP 00299728/01 BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY LUZINO - SPRAWA NR 16.2023 Marlena Górska 2023-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
704188 ZP.26.3.2022 Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej, objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie 2022-12-30 13:50:30 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
788681 3.1/1/2023 Dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową o dofinansowanie RPPM.03.01.00-22-0072/20-00 zawartą w dniu 19.10.2021 r. Damian Rozenkranc 2023-07-20 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
789756 4.S.W.2023 Roboty geologiczne i budowlane polegające na wykonaniu otworu studziennego wraz z obudową naziemną i urządzeniami do poboru wody. Bożena Krausa 2023-07-21 15:16:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
779514 1/2023 Cz. 1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o powierzenie grantu nr 4402/2/2022 (projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00). Damian Rozenkranc 2023-07-04 07:59:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
779056 IE.03.2023 Pełnienie funkcji osoby świadczącej usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń do projektu dotyczącego zakupu, dostawa i montażu instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych Paulina Płotka 2023-06-30 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
747285 2023/S 070-210281 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KOLEKTORÓW SOLARNYCH - sprawa 6.2023 Aurelia Wolska 2023-06-28 10:56:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
754113 Szacowanie wartości zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Luzinie" Bożena Krausa 2023-05-12 11:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
740154 pełnienie funkcji osoby świadczącej usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń do projektu dotyczącego zakupu, dostawa i montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, na/w budynkach jednorodzinnych lub na gruncie tych działek, na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce, w ramach Programu pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ORAZ INSTALACJE SOLARNE NA TERENIE GMINY MIASTA REDY I MIASTA PUCK ORAZ GMINY LUZINO, LINIA, ŁĘCZYCE I GNIEWINO” Paulina Płotka 2023-03-29 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
724523 2023/S 031-091371 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KOLEKTORÓW SOLARNYCH - sprawa 2.2023 Aurelia Wolska 2023-04-04 12:41:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
721744 2023/S 025-068880 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Luzino - 3.2023 Marlena Górska 2023-02-24 12:52:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
690819 2022/S 235-678023 Zakup, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce - sprawa 22.2022 Aurelia Wolska 2023-04-04 12:51:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to