Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915445 TP-02/2024 „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – oznaczenie sprawy TP-02/2024” Sławomir Kuligowski 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
906734 ZP-02/2024 Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2024-04-26 08:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
901099 TP-02/2024 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2024-04-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
886089 ZP-01/2024 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Sławomir Kuligowski 2024-03-27 08:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
890742 US-1/2024 „Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” Sławomir Kuligowski 2024-03-20 09:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
886394 TP-01/2024 „Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i obsługą serwisową na okres 36 m-cy” Sławomir Kuligowski 2024-02-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
862822 ZP-03/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2024-01-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
862991 ZO-29/2023 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań serologicznych krwi metodą kolumnową Sławomir Kuligowski 2023-12-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855696 TP-13/2023 Sukcesywne dostawy produktu leczniczego Velaglucerasum alfa w ramach programu lekowego Sławomir Kuligowski 2023-12-07 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
852731 TP-16/2023 Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów” – II postępowanie Sławomir Kuligowski 2023-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
850709 ZO-28/2023 Dostawa wyrobów medycznych do infuzji środków kontrastowych, filtru oddechowego oraz rurek ustno-gardłowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-11-29 08:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
843406 TP-15/2023 Zakup ambulansu specjalistycznego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, pełną obsługą gwarancyjną, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w ramach projektu pn. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Sławomir Kuligowski 2023-11-17 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings