Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
814385 ZP-02/2023 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów" Sławomir Kuligowski 2023-10-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819598 TP-14/2023 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-09-28 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792823 ZP-01/2023 Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
805254 TP-12/2023 Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem medycznym, pełną obsługą gwarancyjną, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-08-24 08:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792137 ZO-21/2023 Dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-07-18 08:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
789608 ZO-20/2023 Dostawa rękawic jałowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sławomir Kuligowski 2023-07-13 08:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
787334 ZO-16/2023 "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań RKZ" Sławomir Kuligowski 2023-07-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
785900 ZO-19/2023 „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z montażem, wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w ramach trwającego projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem ezdrowia” (POIS.11.03.00-00-0074/22)” Sławomir Kuligowski 2023-07-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
776858 TP-08/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku modułowego, dwukondygnacyjnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”. Sławomir Kuligowski 2023-06-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
782427 ZO-18/2023 Dostawa siatek operacyjnych i rękawic jałowych Sławomir Kuligowski 2023-06-28 08:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
781229 Dostawa szaf metalowych z przeszkleniem na potrzeby SP ZOZ w Radziejowie Sławomir Kuligowski 2023-06-21 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings