Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909022 15/TP/24 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej Dział Zamówień Publicznych 2024-04-19 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914374 17/TP/24 Wywóz nieczystości stałych z terenu Szpitala i Hotelu dla Pielęgniarek Dział Zamówień Publicznych 2024-04-22 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
912626 11/PN/24 Usługi kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych oraz wykonywania transportu wewnętrznego i czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego Dział Zamówień Publicznych 2024-05-13 12:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
900664 14/PN/24 Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do koagulacji wraz z dzierżawą analizatorów na 36 miesięcy Dział Zamówień Publicznych 2024-04-15 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
890306 12/PN/24 Dostawy endoprotez Dział Zamówień Publicznych 2024-03-22 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
891693 13/TP/23 Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię dla personelu, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych Dział Zamówień Publicznych 2024-03-08 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887561 8/TP/24 Dostawy wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty Dział Zamówień Publicznych 2024-02-22 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
885827 10/TP/24 Wywóz nieczystości stałych z terenu Szpitala oraz Hotelu Pielęgniarek Dział Zamówień Publicznych 2024-02-21 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
885889 14/TP/24 Dostawy narzędzi Dział Zamówień Publicznych 2024-02-16 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
882004 9/TP/24 Dostawa morcelatora do zabiegów ginekologicznych Dział Zamówień Publicznych 2024-02-08 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
869750 47/PN/23 Dostawy niesterylnych materiałów jednorazowego użytku Dział Zamówień Publicznych 2024-02-07 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
869684 41/PN/23 Dostawy materiałów jednorazowego użytku Dział Zamówień Publicznych 2024-02-06 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
875003 3/TP/24 Dostawa aparatu do laseroterapii Dział Zamówień Publicznych 2024-02-02 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings