Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
544413 PT.2370.8.2021 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1." Zamówienia Publiczne 2021-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498557 PT.2370.4.2021 ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO JRG NR 2 KM PSP W GRUDZIĄDZU. Zamówienia Publiczne 2021-09-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
496253 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu. Zamówienia Publiczne 2021-08-20 13:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
408351 347286-N-2020 „BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO EKSPLOATOWANEGO W KM PSP W GRUDZIĄDZU” Zamówienia Publiczne 2020-12-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
384404 Remont nawierzchni placu wewnętrznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu. Zamówienia Publiczne 2020-11-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
378947 PT.2370.4.2.2020 Dostawa 25 kompletów ubrań specjalnych. Zamówienia Publiczne 2020-10-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
488534 Zakup 2 szt. samochodów SLRr do jednostki JRG nr 1 i JRG nr 2 KM PSP w Grudziądzu. Zamówienia Publiczne 2021-08-20 15:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to