Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695504 AB.272.16.2022 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kępińskiego Gabriela Miszkinis 2022-12-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672294 AB.272.15.2022 AB.272.15.2022 Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego: 7 odcinków dróg powiatowych Gabriela Miszkinis 2022-10-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666290 AB.272.14.2022 AB.272.14.2022 Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego::droga powiatowa Nr 5700P w m. Łęka Opatowska, droga powiatowa NR5689P Piotrówka- Ignacówka Gabriela Miszkinis 2022-10-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
656944 AB.272.10.2022 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. Kępińska Grupa Zakupowa. Gabriela Miszkinis 2022-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
661099 AB.272.13.2022 Usługa przeprowadzenia kursu języka polskiego dla Cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce”. Gabriela Miszkinis 2022-09-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643754 AB.272.12.2022 Świadczenie usług Asystenta Integracyjnego na rzecz cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce Gabriela Miszkinis 2022-08-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
633618 AB.272.11.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna- Drożki- II postępowanie Gabriela Miszkinis 2022-07-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
589659 AB.272.7.2022 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna- Drożki” Gabriela Miszkinis 2022-04-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592896 AB.272.9.2022 Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu”- Etap I - II postępowanie Gabriela Miszkinis 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591588 AB.272.8.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - Etap I Gabriela Miszkinis 2022-04-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings