Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664295 WO.272.2.3.2022 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydział Organizacyjny 2022-11-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
685501 WO.272.2.4.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku Wydział Organizacyjny 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645716 WO.272.2.2.2022 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydział Organizacyjny 2022-09-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
647018 WK.272.1.2022 Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego Wydział Komunikacji 2022-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615163 WO.272.2.1.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. grupa taryfowa G Wydział Organizacyjny 2022-05-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
614298 WG.272.8.2022 Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – etap II Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
583764 WO.272.3.18.2022 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji. Wydział Organizacyjny 2022-03-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
572315 WO.272.3.15.2022 Dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Wydział Organizacyjny 2022-02-21 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
566613 WO.272.3.9.2022 Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Wydział Organizacyjny 2022-02-07 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
563307 WSO.272.1.2022 „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego" Wydział Spraw Obywatelskich 2022-01-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings