Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
650834 ZD.272.14.2022.MW Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Wydział Zarządzania Drogami 2022-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
645286 ZD.272.13.2022.MW Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, na odcinku Drzenin – Sobieradz Wydział Zarządzania Drogami 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633425 ZD.272.12.2022.MW Przebudowa drogi 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku Czartoryja - Brwice Wydział Zarządzania Drogami 2022-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
629001 RI.272.1.7.2022.MK Usunięcie azbestu z trzech budynków gospodarczych wraz z utylizacją w DPS Moryń Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
626079 ZD.272.11.2022.MW Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Wydział Zarządzania Drogami 2022-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
626369 RI.272.1.6.2022.GŁ Wykonanie dokumentacji projektowej – likwidacja barier architektonicznych w obiektach położonych przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-06-24 23:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618949 ZD.272.10.2022.MW Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino Wydział Zarządzania Drogami 2022-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
616068 RI.272.2.4.2022.SD Realizacja projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Gryfińskiego w części dotyczącej pomiaru, wyrównania i załadowania danych do bazy BDSOG oraz przeliczenie wysokości obiektów baz danych przestrzennych do systemu odniesień PL-EVRF2007-NH Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-05-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
615314 ZD.272.9.2022.MW Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2022/2023 z podziałem na 2 zadania Wydział Zarządzania Drogami 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605769 RI.272.1.5.2022.GŁ Wykonanie modernizacji instalacji odgromowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-05-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
597678 ZD.272.6.2022.MW Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica, poprzez przebudowę ulicy Kościuszki Wydział Zarządzania Drogami 2022-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings