Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629527 Sg.272.5.2022 Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno–treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego Dominika Sałwińska 2022-06-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
629060 Sg.272.4.2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie Mariusz Grabiński 2022-06-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
620690 Sg.272.3.2022 Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie Mariusz Grabiński 2022-06-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
599047 Sg.272.2.2022 Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie Mariusz Grabiński 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
520554 Sg.272.5.2021 „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skłodowskiej 15A w celu dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” Dominika Sałwińska 2021-10-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
512918 Sg.272.5.2021 „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skłodowskiej 15A w celu dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” Mariusz Grabiński 2021-10-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
487624 Sg.272.4.2021 „Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3” Dominika Sałwińska 2021-08-02 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
469113 Ez.414.5.2020 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia: Odnowienie i przebudowa miejsca pamięci poświęconego ofiarom niemieckiego obozu KL Soldau w Działdowie Dominika Sałwińska 2021-06-21 23:59:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
443436 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Artur Żebrowski 2021-04-22 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
419141 Sg.272.2.2021 "Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz wykonanie geoportalu spełniającego wymogi standardu WCAG 2.0 do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z usług" Dominika Sałwińska 2021-02-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings