Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951775 KM.271.27.2024 Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic w mieście Chojnice - Etap II Julia Tobolska 2024-07-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942944 KM.271.26.2024 Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby budowy ulicy Żeglarskiej i Jantarowej w Chojnicach Julia Tobolska 2024-07-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
927493 KM.271.22.2024 Budowa nawierzchni drogowej ul. Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowej ul. Chocińskiej w Chojnicach Julia Tobolska 2024-06-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937465 BI.271.13.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach” Beata Topka - Kosecka 2024-06-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
930287 BI.271.8.2024 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach Sylwia Jurkowska 2024-06-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923781 KM.271.21.2024 Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach Julia Tobolska 2024-05-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924748 KM.271.19.2024 Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Chojnicach na działce o nr ewid. 1752/153 Julia Tobolska 2024-05-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897773 FN.271.1.2024 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 22.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice” Agnieszka Buchwald 2024-05-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
924870 KM.271.20.2024 Sukcesywna dostawa 800 sztuk drzew na terenie miasta Chojnice Julia Tobolska 2024-05-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
921054 WE.271.1.2024 Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach Grzegorz Czarnowski 2024-05-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906146 KM.271.14.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Chojnice Julia Tobolska 2024-05-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817173 KM.271.20.2023 Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 – ul. Błękitnej Armii w Chojnicach Julia Tobolska 2023-10-06 14:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777799 KM.271.16.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768777 KM.271.13.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
761205 KM.271.11.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-05-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749969 KM.271.9.2023 Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach Julia Tobolska 2023-04-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
744959 KM.271.8.2023 Przebudowa Placu Niepodległości i budowa toalety publicznej przy Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-04-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to