Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817173 KM.271.20.2023 Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 – ul. Błękitnej Armii w Chojnicach Julia Tobolska 2023-09-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817051 KM.271.19.2023 Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 – ul. Człuchowska w Chojnicach Julia Tobolska 2023-09-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812172 KM.271.18.2023 Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Chojnicach na działce nr 1752/122 Julia Tobolska 2023-09-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805482 WE.271.3.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych Grzegorz Czarnowski 2023-08-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
796936 NI.271.5.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z przystosowaniem budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych Dariusz Rząska 2023-08-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
794176 WE.272.2.2023 Wyposażenie Żłobka Miejskiego w Chojnicach Grzegorz Czarnowski 2023-07-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
789274 ZSP3.271.1.2023 Sukcesywna usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i dostawy dziennych zestawów posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 w Chojnicach Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach 2023-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
790685 OR.271.3.2023 Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Aleksander Lewandowski 2023-07-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
782039 SM.271.2.2023 Zakup wyposażenia ruchomego dworca w ramach inwestycji „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” Straż Miejska 2023-07-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
773235 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Chojnice Milena Szewczyk 2023-06-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
774134 SOP.271.3.2023 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Agnieszka Buchwald 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
751556 FN.271.1.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice Agnieszka Buchwald 2023-05-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
777799 KM.271.16.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768777 KM.271.13.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
761205 KM.271.11.2023 Przebudowa Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-05-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749969 KM.271.9.2023 Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach Julia Tobolska 2023-04-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
744959 KM.271.8.2023 Przebudowa Placu Niepodległości i budowa toalety publicznej przy Placu Niepodległości w Chojnicach Julia Tobolska 2023-04-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to