Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503457 SOP.271.5.2021 Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach Agnieszka Buchwald 2021-09-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
509174 BI.271.3.2021 Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą Magdalena Wlazłowska 2021-10-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504744 BI.271.5.2021 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ”Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” – etap II. Wojciech Chruściel 2021-09-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
504645 SOP.271.6.2021 „Zakup łodzi żaglowych, sześcioosobowych, otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży” Grzegorz Piekarski 2021-09-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
497884 BI.271.4.2021 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ”Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” – etap II. Agnieszka Buchwald 2021-09-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496725 BI.271.2.2021 Koncepcja budowy odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej (od skrzyżowania ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach) Agnieszka Buchwald 2021-08-27 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
487045 BI.271.1.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” Magdalena Wlazłowska 2021-07-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
476949 KM.271.9.2021 „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta: Część I: ul. Pułkownika Józefa Wrycza, Dambka Część II: ul. Sybiraków część Gryfa Pomorskiego i część Mastalerza” Beata Zielińska 2021-07-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
475954 KM.271.7.2021 „Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej” Milena Szewczyk 2021-07-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
478396 KM.271.8.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej Milena Szewczyk 2021-07-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
455789 FN.271.1.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice Wioletta Szreder 2021-06-14 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
462305 BI.271.2.2021 Szacowanie wartości dla zadania inwestycyjnego pn.„Koncepcja budowy nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach” Sylwia Jurkowska 2021-06-01 10:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings