Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
473804 DDD.65141.1.2020 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego Centrala 2021-09-24 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
499244 DDD.69097.1.2021 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” Centrala 2021-09-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
506367 DPiZP.2619.7.2021 Zakup usług hotelarsko – restauracyjnych wraz z obsługą narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym Centrala 2021-09-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506544 BOR05.2610.1.2021 Usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ŁOR i 21 BP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół wybranych placówek ARiMR w województwie łódzkim Łódzki Oddział Regionalny 2021-10-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
507578 DDD.65140.1.2021 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Centrala 2021-10-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504442 Kompleksowa dostawę paliwa gazowego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji z siedzibą w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Regionalny 2021-09-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
490186 DPiZP.2610.8.2021 Zakup usług telekomunikacyjnych GSM Centrala 2021-09-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
489039 DPiZP.2610.5.2021 Zakup usługi odnowienia wsparcia dla oprogramowania IBM na okres 36 miesięcy Centrala 2021-09-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
502047 BOR01.2619.02.2021 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości użytkowanych przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
501961 BOR08.2619.2.2021.DP Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 11 Biur Powiatowych Opolski Oddział Regionalny 2021-09-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
493019 DPiZP.2610.7.2021 Zakup usługi wsparcia dla posiadanego oprogramowania SPLUNK ITSI na okres 24 miesięcy wraz z konsultacjami Centrala 2021-09-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
493407 BOR06.2610.03.2021 Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim Małopolski Oddział Regionalny 2021-08-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
496956 BOR09.2619.1.2021 Dostawa materiałów biurowych wraz z usługą transportu i wniesienia do lokali Podkarpackiego OR oraz 21 Biur Powiatowych ARiMR Podkarpacki Oddział Regionalny 2021-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
483371 DPiZP.2610.6.2021 Zakup wsparcia oraz licencji wraz ze wsparciem dla oprogramowania JIRA Centrala 2021-08-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
485102 BOR11.2618.02.2021.ŁZ Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu poligraficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pomorski Oddział Regionalny 2021-08-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
366181 DDD-WPO.69097.1.2020 wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. Centrala 2020-09-03 10:42:33 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to