Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-69/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-69/24 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych służących do oceny dysfunkcji płytek krwi.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 13-06-2024 11:39:00
Placing offers : 27-06-2024 10:30:00
Offers opening : 27-06-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 69-24.pdf pdf 660 2024-06-13 11:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 69-24.pdf pdf 130.91 2024-06-13 11:39:00 Proceeding
SWZ 69-24.doc doc 557.5 2024-06-13 11:39:00 Proceeding
- Załącznik 2 do SWZ 69-24.xlsx xlsx 12.02 2024-06-13 11:39:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź + zmiana terminu składania i otwarcia ofert _ Aktualny Załącznik Nr 2 post. 69-24.pdf pdf 1106.84 2024-06-21 10:07:24 Public message
- Aktualny Załącznik 2 do SWZ 69-24.xlsx xlsx 12.5 2024-06-21 10:07:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 69-24.pdf pdf 35.86 2024-06-21 10:07:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert 69-24.pdf pdf 154.96 2024-06-27 11:35:29 Public message
Informacja o wyborze oferty 69-24.pdf pdf 648.38 2024-07-05 13:14:07 Public message
Informacja o wyborze oferty 69-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 151.59 2024-07-05 13:14:07 Public message

Announcements

2024-07-05 13:14 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 05.07.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-27 11:35 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 27.06.2024 r. z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-27 10:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 119.552,00 zł net + VAT.
2024-06-21 10:07 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź z dnia 21.06.2024 r. na zapytanie do treści SWZ + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert + Aktualny Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

- Aktualny Załącznik [...].xlsx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 350