Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-67/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-67/24 Dostawa odczynników do systemu IR Biotyper wraz ze szczepami wzorcowymi (Zadanie Nr 1) oraz jałowych pojemników do badań mikrobiologicznych (Zadanie Nr 2).

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 06-06-2024 12:58:00
Placing offers : 14-06-2024 10:00:00
Offers opening : 14-06-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 67-24.pdf pdf 662.22 2024-06-06 12:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 67-24.pdf pdf 146.75 2024-06-06 12:58:00 Proceeding
SWZ 67-24.doc doc 559.5 2024-06-06 12:58:00 Proceeding
- Załączniki 2_1 i 2_2 do SWZ 67-24.xlsx xlsx 16.56 2024-06-06 12:58:00 Proceeding
Pytania i odpowidzi 67-24.pdf pdf 520.9 2024-06-11 12:00:57 Public message
Pytania i odpowidzi 67-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 128.21 2024-06-11 12:00:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert 67-24.pdf pdf 159.59 2024-06-14 10:53:49 Public message
Informacja o uniewżnieniu Zad. 1 - 67-24.pdf pdf 590.21 2024-06-28 09:41:20 Public message
Informacja o uniewżnieniu Zad. 1 - 67-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 159.26 2024-06-28 09:41:20 Public message
Informacja o wyborze oferty 67-24 z. 2.pdf pdf 655.76 2024-07-08 14:19:10 Public message
Informacja o wyborze oferty 67-24 z. 2 (pdf do odczytu).pdf pdf 154.38 2024-07-08 14:19:10 Public message

Announcements

2024-07-08 14:19 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 08.07.2024 r. o wyborze oferty w części dotyczącej Zadania Nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-28 09:41 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 28.06.2024 r. o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 1.

Informacja o uniewżn [...].pdf

Informacja o uniewżn [...].pdf

2024-06-14 10:53 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 14.06.2024 r. z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie Nr 1 – 95.185,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 2 – 30.100,00 zł net + VAT
2024-06-11 12:00 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z dnia 11.06.2024 r. na zapytania do treści SWZ.

Pytania i odpowidzi [...].pdf

Pytania i odpowidzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310