Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-59/24 ( W.Sz.Z:TZ-280-59/24 ) Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji, naprawy i serwisowania urządzeń dźwigowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 06-06-2024 11:25:00
Placing offers : 14-06-2024 09:30:00
Offers opening : 14-06-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 59-24.pdf pdf 981.7 2024-06-06 11:25:00 Proceeding
SWZ 59-24.doc doc 791.5 2024-06-06 11:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.84 2024-06-06 11:25:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 159.41 2024-06-11 08:56:46 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 146.72 2024-06-14 10:25:31 Public message
Wynik 59-24.pdf pdf 348.56 2024-07-03 12:29:25 Public message
Wynik 59-24 do odczytu.pdf pdf 283.29 2024-07-03 12:29:25 Public message

Announcements

2024-07-03 12:29 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 03.07.2024 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Wynik 59-24.pdf

Wynik 59-24 do odczy [...].pdf

2024-06-14 10:25 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o złożonych ofertach .

Informacja o złożony [...].pdf

2024-06-14 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych części:
Zadanie nr 1 - 169 000,00 zł netto+ VAT
Zadanie nr 2 - 320 000,00 zł net +VAT
2024-06-11 08:56 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 297