Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-66/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-66/24 Dostawa sprzętu do utrzymaniu czystości, środków czystości i worków na odpady

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 05-06-2024 10:22:00
Placing offers : 14-06-2024 09:00:00
Offers opening : 14-06-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 66-24.pdf pdf 78.44 2024-06-05 10:22:00 Proceeding
SWZ 66-24.doc doc 611.5 2024-06-05 10:22:00 Proceeding
SWZ 66-24.pdf pdf 1158.88 2024-06-05 10:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2-2a do SWZ 66-24.doc doc 80.5 2024-06-05 10:22:00 Proceeding
Załączniki Nr 2-1 do 2-2 do SWZ 66-24.xlsx xlsx 20.3 2024-06-05 10:22:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 66-24.pdf pdf 333.49 2024-06-11 08:10:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 66-24.pdf pdf 454.48 2024-06-14 11:05:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert 66-24 sprostowanie.pdf pdf 454.49 2024-06-14 13:43:45 Public message
Informacja o wyborze oferty 66-24.pdf pdf 613.13 2024-07-10 11:29:25 Public message

Announcements

2024-07-10 11:29 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 10.07.2024 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-14 13:43 Anna Wutrych-Krajewska Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 14.06.2024 r. dot. oferty PPHU MARCIN Artur Tarczyński.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 11:05 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na poszczególne zadania następujące kwoty:
Zadanie Nr 1 - 94.220,20 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2 - 187.468,80 zł net + VAT.


2024-06-11 08:10 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 11.06.2024 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487