Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-61/24 (TP) W.Sz.Z:TZ-280-61/24 Dostawa sprzętu AGD i aparatury chłodniczej z podziałem na 10 zadań

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-05-2024 11:10:00
Placing offers : 07-06-2024 08:30:00
Offers opening : 07-06-2024 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 61-24.pdf pdf 117.18 2024-05-27 11:10:00 Proceeding
SWZ 61-24.doc doc 624.5 2024-05-27 11:10:00 Proceeding
SWZ 61-24.pdf pdf 1173.06 2024-05-27 11:10:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2-1 do Nr 2-10 do SWZ 61-24.doc doc 261 2024-05-27 11:10:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2-1a do Nr 2-10a do SWZ 61-24.doc doc 562.5 2024-05-27 11:10:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 61-24.pdf pdf 1896.03 2024-06-04 11:19:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 61-24.pdf pdf 451.21 2024-06-07 10:42:14 Public message
Informacja o unieważnieniu 61-24.pdf pdf 694.06 2024-06-24 14:16:09 Public message
Informacja o wyborze oferty 61-24.pdf pdf 619.45 2024-07-03 09:55:43 Public message

Announcements

2024-07-03 09:55 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 03.07.2024 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-24 14:16 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 24.06.2024 r. o unieważnieniu postępowania w części dot. Zadań od Nr 1 do Nr 7 oraz Zadania Nr 9.

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-06-07 10:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-07 10:20 Anna Wutrych-Krajewska Sprostowanie komunikatu z dnia 07.06.2024 r.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na poszczególne zadania następujące kwoty:
Zadanie Nr 1 - 1.116,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2 - 8.664,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 3 - 2.040,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 4 - 3.840,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 5 - 8.059,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 6 - 3.261,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 7 - 13.672,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 8 - 19.257,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 9 - 9.028,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 10 - 28.810,00 zł net + VAT.
2024-06-07 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na poszczególne zadania następujące kwoty:
Zadanie Nr 1 - 1 116,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2 - 8 664,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 3 - 28 810,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 4 - 2 040,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 5 - 3 840,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 6 - 19 257,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 7 - 9 028,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 8 - 8 059,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 9 - 3 261,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 10 - 13 672,00 zł net + VAT.
2024-06-04 11:19 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 04.06.2024 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582