Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-64/24 W.Sz.Z:TZ-280-64/24 - wymiana (remont) urządzeń dźwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - ETAP I.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 21-05-2024 14:23:00
Placing offers : 14-06-2024 10:30:00
Offers opening : 14-06-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-64-24- wym.urz.dzw. w Szp.Dz.pdf pdf 1641.84 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
ogłosz. o zam. - 64-24.pdf pdf 155.14 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
SWZ-64-24- wym.urz.dzw. w Szp.Dz.doc doc 1004.5 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
Zał.9- projekt, pismo WAIB.zip zip 13539.06 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
Zał.10-STWiORB- windy Dziecięcy wymiana.pdf pdf 1362.79 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
Zał.11-przedmiar -wymiana wind Szpital Dziecięcy.pdf pdf 316.41 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
Zał.12- opis usług kons. wind- I etap.docx docx 17.09 2024-05-21 14:23:00 Proceeding
Inf. o zm.w ogł. o zam.- 22.05.2024.pdf pdf 467.47 2024-05-22 08:11:01 Public message
ogł. o zm.ogl.o zam.-48-24- 22.05.2024.pdf pdf 40.48 2024-05-22 08:11:01 Public message
Inf. dot. term.wizji lok.- 28.05.2024.pdf pdf 93.56 2024-05-28 08:50:01 Public message
Odpow. z 28.05.2024 na zapyt..pdf pdf 119.66 2024-05-28 11:27:11 Public message
Inf. 2 dot. term.wizji lok.- 29.05.2024.pdf pdf 96.8 2024-05-29 14:36:05 Public message
Odpow. i inf. o zm.t.skl.of.- 04.06.2024.pdf pdf 268.57 2024-06-04 11:38:19 Public message
ogł.2 o zm.ogl.o zam.-64-24- 04.06.2024.pdf pdf 38.2 2024-06-04 11:38:19 Public message
Inf. 3 dot. term.wizji lok.- 07.06.2024.pdf pdf 95.96 2024-06-07 11:07:51 Public message
Inf. 4 dot. term.wizji lok.- 12.06.2024.pdf pdf 90.1 2024-06-12 07:50:51 Public message
inf. z otwarcia ofert -64-24.pdf pdf 159.62 2024-06-14 12:32:09 Public message
inf. o wyb. oferty -64-24- skan.pdf pdf 132.09 2024-07-04 14:34:50 Public message
inf. o wyb. oferty -64-24- do odczytu.pdf pdf 168.7 2024-07-04 14:34:50 Public message

Announcements

2024-07-04 14:34 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 04.07.2024 r. o wyborze oferty - post. nr W.Sz.Z:TZ-280-64/24

inf. o wyb. oferty - [...].pdf

inf. o wyb. oferty - [...].pdf

2024-06-14 12:32 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.06.2024 r. - post. nr W.Sz.Z:TZ-280-64/24

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2024-06-14 10:30 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 075 000, 00 zł brutto.
2024-06-12 07:50 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 12.06.2024 r. o ustaleniu terminu wizji lokalnej na 13.06.2024 r. godz. 9:00

Inf. 4 dot. term.wiz [...].pdf

2024-06-07 11:07 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 07.06.2024 r. o ustaleniu terminu wizji lokalnej na 11.06.2024 r. godz. 9:00

Inf. 3 dot. term.wiz [...].pdf

2024-06-04 11:38 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź z 04.06.2024 r. na zapytania do SWZ z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert + zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpow. i inf. o zm.t [...].pdf

ogł.2 o zm.ogl.o zam [...].pdf

2024-05-29 14:36 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 29.05.2024 r. o ustaleniu terminu wizji lokalnej na 03.06.2024 r. godz. 9:00

Inf. 2 dot. term.wiz [...].pdf

2024-05-28 11:27 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedź z 28.05.2024 r. na zapytanie do SWZ

Odpow. z 28.05.2024 [...].pdf

2024-05-28 08:50 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 28.05.2024 r. o ustaleniu terminu wizji lokalnej

Inf. dot. term.wizji [...].pdf

2024-05-22 08:11 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 22.05.2024 r. o zmianie (sprostowaniu) w sekcji V pkt. 5.11. ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00333122/01 z dnia 21.05.2024 r.

Inf. o zm.w ogł. o z [...].pdf

ogł. o zm.ogl.o zam. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 833