Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-51/24 (PN) W.Sz.Z:TZ-280-51/24 Dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 15-05-2024 09:52:00
Placing offers : 19-06-2024 08:30:00
Offers opening : 19-06-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 51-24 dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji..doc doc 718.5 2024-05-15 09:52:00 Proceeding
SWZ 51-24 dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji..pdf pdf 955.15 2024-05-15 09:52:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2-1 do Nr 2-4 do SWZ 51-24 Okulistyka.xlsx xlsx 28.58 2024-05-15 09:52:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 51-24 _2024-OJS094-00285390-pl-ts.pdf pdf 134.98 2024-05-15 09:52:00 Proceeding
JEDZ 51-24.doc doc 256.5 2024-05-15 09:52:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 51-24.pdf pdf 1084.54 2024-06-07 14:12:03 Public message
Pytania i odpowiedzi 51-24 (pdf do odczytu).pdf pdf 213.03 2024-06-07 14:12:03 Public message
51-24 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.84 2024-06-19 10:32:45 Public message

Announcements

2024-06-19 10:32 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 19.06.2024 r. z otwarcia ofert.

51-24 informacja z o [...].pdf

2024-06-19 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie Nr 1- 2 782 800,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 2- 598 000,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 3- 125 212,00 zł net + VAT,
Zadanie Nr 4- 18 400,00 zł net + VAT.
2024-06-07 14:12 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z dnia 07.06.2024 r. na zapytania do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 853