Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-47/24 (W.Sz.Z:TZ-280-47/24) Dostawa wyrobów ortopedycznych, akcesoriów do mobilnego toru wizyjnego oraz drenów wraz z pompą do irygacji URS.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 14-05-2024 10:34:00
Placing offers : 18-06-2024 09:00:00
Offers opening : 18-06-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 280-47-24.pdf pdf 807.17 2024-05-14 10:34:00 Proceeding
SWZ 280-47-24.doc doc 651 2024-05-14 10:34:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2-1 do 2-4 do SWZ 47-24.xlsx xlsx 92.55 2024-05-14 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 -JEDZ.doc doc 254.5 2024-05-14 10:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.82 2024-05-14 10:34:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.4 2024-06-18 11:03:40 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 388.99 2024-07-17 08:18:25 Public message
Informacja o wyborze ofert ( do odczytu).pdf pdf 233.41 2024-07-17 08:18:25 Public message

Announcements

2024-07-17 08:18 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 17.07.2024 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 4.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-18 11:03 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 18.06.2024 r. z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-18 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych części :
Zadanie nr 1 - 193 000,00 zł net VAT
Zadanie nr 2 - 315 918,25 zł net + VAT
Zadanie nr 3 - 235 820,00 zł net +VAT
Zadanie nr 4 - 66 500,00 zł net + VAT

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 884