Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-57/24 (W.Sz.Z:TZ-280-57/24) Dostawa leków do realizacji programów lekowych i chemioterapii.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 10-05-2024 10:13:00
Placing offers : 14-06-2024 08:30:00
Offers opening : 14-06-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS091-00276856-pl-ts.pdf pdf 350.89 2024-05-10 10:13:00 Proceeding
SWZ 57-24 dostawa leków do realizacji programów lekowych.doc doc 729 2024-05-10 10:13:00 Proceeding
SWZ 57-24 dostawa leków do realizacji programów lekowych.pdf pdf 1011.12 2024-05-10 10:13:00 Proceeding
Zadania od Nr 1 do Nr 22 Załącznik Nr 2 do SWZ 57-24.xlsx xlsx 71.76 2024-05-10 10:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - JEDZ 57-24.doc doc 254.5 2024-05-10 10:13:00 Proceeding
MODYFIKACJA SWZ - 57-24.pdf pdf 650.71 2024-05-13 12:17:44 Public message
MODYFIKACJA SWZ - 57-24 (do odczytu).pdf pdf 182.4 2024-05-13 12:17:44 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2-12 do SWZ 57-24.xlsx xlsx 11.22 2024-05-13 12:17:44 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24.pdf pdf 1072.99 2024-05-22 14:23:50 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24 (do odczytu).pdf pdf 149.54 2024-05-22 14:23:50 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SWZ 57-24 - OFERTA.docx docx 26.57 2024-05-22 14:23:50 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór umowy.docx docx 28.92 2024-05-22 14:23:50 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2-3 do SWZ 57-24.xlsx xlsx 11.1 2024-05-22 14:23:50 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24 z dnia 29.05.24.pdf pdf 480.3 2024-05-29 13:06:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24 z dnia 29.05.24 (do odczytu).pdf pdf 114.85 2024-05-29 13:06:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24 z dnia 06.06.2024.pdf pdf 240.26 2024-06-06 13:57:42 Public message
Odpowiedzi na pytania 57-24 z dnia 06.06.2024 (do odczytu).pdf pdf 103.42 2024-06-06 13:57:42 Public message
informacja z otwrcia ofert 57-24.pdf pdf 191.15 2024-06-14 12:00:16 Public message
Sprostowanie informacji z otwrcia ofert 57-24.pdf pdf 192.94 2024-06-17 14:32:43 Public message
Informacja o wyborze ofert 57-24 (do odczytu).pdf pdf 186.2 2024-07-12 13:14:36 Public message
Informacja o wyborze ofert 57-24.pdf pdf 1287.42 2024-07-12 13:14:36 Public message

Announcements

2024-07-12 13:14 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 1 i Nr 12.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-17 14:32 Anna Wutrych-Krajewska Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie informa [...].pdf

2024-06-14 12:00 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwrcia [...].pdf

2024-06-14 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:

Zadanie Nr 1 - 2 385 000,00 zł net + VAT;
Zadanie Nr 2 - 4 640 519,44 zł netto + VAT;
Zadanie Nr 3 - 5 952 960,19 zł net + VAT;
Zadanie Nr 4 - 1 219 000,00 zł net + VAT;
Zadanie Nr 5 - 976 174,07 zł net + VAT;
Zadanie Nr 6 - 2 218 368,52 zł net + VAT;
Zadanie Nr 7 - 717 266,67 zł net + VAT;
Zadanie Nr 8 - 171 028,70 zł net + VAT;
Zadanie Nr 9 - 13 888,89 zł netto + VAT;
Zadanie Nr 10 - 1 102 407,41 zł netto + VAT;
Zadanie Nr 11 - 2 385 000,00 zł net + VAT;
Zadanie Nr 12 - 153 888,89 zł net + VAT;
Zadanie Nr 13 - 37 074,07 zł net + VAT;
Zadanie Nr 14 - 4 146 555,56 zł net + VAT;
Zadanie Nr 15 - 275 925,93 zł net + VAT;
Zadanie Nr 16 - 969 900,00 zł net + VAT;
Zadanie Nr 17 - 869 347,22 zł net + VAT;
Zadanie Nr 18 - 401 936,11 zł net + VAT;
Zadanie Nr 19 - 231 504,63 zł net + VAT;
Zadanie Nr 20 - 28 703,70 zł net + VAT;
Zadanie Nr 21 - 28 703,70 zł net + VAT;
Zadanie Nr 22 - 70 000,00 zł net + VAT
2024-06-06 13:57 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 06.06.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-29 13:06 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.05.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-22 14:23 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].xlsx

2024-05-13 12:17 Anna Wutrych-Krajewska Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia.

MODYFIKACJA SWZ - 57 [...].pdf

MODYFIKACJA SWZ - 57 [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1126