Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-40/24 W.Sz.Z:TZ-280-40/24 (PN) Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 08-05-2024 08:36:00
Placing offers : 12-06-2024 09:30:00
Offers opening : 12-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40-24 SWZ dostawa wyrobów medycznych - 8 zadań.doc doc 650 2024-05-08 08:36:00 Proceeding
40-24 SWZ dostawa wyrobów medycznych - 8 zadań.pdf pdf 823.82 2024-05-08 08:36:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2_1 do Nr 2_6.xlsx xlsx 41.34 2024-05-08 08:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 170.12 2024-05-08 08:36:00 Proceeding
JEDZ 40-24.doc doc 256 2024-05-08 08:36:00 Proceeding
40-24 pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacja załącznika.pdf pdf 2301.39 2024-06-04 13:11:56 Public message
40-24 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 220.74 2024-06-04 13:11:56 Public message
Załącznik 2-6.xlsx xlsx 12.28 2024-06-04 13:11:56 Public message
40-24 informacja z otwarcia ofert....pdf pdf 115.56 2024-06-12 13:33:56 Public message

Announcements

2024-06-12 13:33 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

40-24 informacja z o [...].pdf

2024-06-12 09:30 Buyer message Wartość szacunkowa netto:
Zadanie Nr 1 -140 821,72 zł
Zadanie Nr 2 - 41 000,00 zł
Zadanie Nr 3 -168 000,00 zł
Zadanie Nr 4 -667 569,00 zł
Zadanie Nr 5 -124 500,00 zł
Zadanie Nr 6 - 84 000,00 zł
Zadanie Nr 7 -194 759,00 zł
Zadanie Nr 8 - 22 250,00 zł
2024-06-04 13:11 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją Załącznika

40-24 pytania i odpo [...].pdf

40-24 pytania i odpo [...].pdf

Załącznik 2-6.xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1213