Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-45/24 (W.Sz.Z:TZ-280-45/24) Dostawa leków, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 29-04-2024 10:54:00
Placing offers : 03-06-2024 08:30:00
Offers opening : 03-06-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 45-24 dostawa leków, wyrobów medycznych i diet do żywienia medycznego.doc doc 811.5 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
SWZ 45-24 dostawa leków, wyrobów medycznych i diet do żywienia medycznego.pdf pdf 1079.58 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS084-00254847-pl-ts.pdf pdf 459.93 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
Zadania od Nr 1 do Nr 20 Załącznik Nr 2 do SWZ 45-24 dostawa leków.xlsx xlsx 116.21 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
Zadania od Nr 21 do Nr 32 Załącznik Nr 2 do SWZ 45-24 dostawa leków.xlsx xlsx 54.3 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - JEDZ 45-24.doc doc 254.5 2024-04-29 10:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 45-24.pdf pdf 4521.29 2024-05-22 14:15:17 Public message
Odpowiedzi na pytania 45-24 (do odczytu).pdf pdf 315.85 2024-05-22 14:15:17 Public message
Zmodyfikowane Załączniki Nr 2.xlsx xlsx 41.35 2024-05-22 14:15:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert 45-24.pdf pdf 197.9 2024-06-03 12:48:14 Public message
Sprostowanie informacja z otwrcia ofert 45-24.pdf pdf 198.11 2024-06-10 13:08:05 Public message

Announcements

2024-06-10 13:08 Anna Wutrych-Krajewska Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie informa [...].pdf

2024-06-03 12:48 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-03 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Zadanie Nr 1 488 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 2 72 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 3 1 259 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 4 860 415,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 5 176 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 6 387 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 7 50 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 8 328 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 9 127 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 10 2 500 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 11 269 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 12 18 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 13 34 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 14 200 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 15 9 100,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 16 206 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 17 474 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 18 301 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 19 292 800,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 20 155 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 21 45 500,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 22 204 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 23 1 200 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 24 325 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 25 65 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 26 225 500,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 27 1 912 200,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 28 287 100,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 29 455 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 30 6 000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 31 179 000,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 32 522 000,00 zł netto + VAT
2024-05-22 14:15 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowane Załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1628