Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-55/24 W.Sz.Z:TZ-280-55/24- świadczenie usług polegających na specj. sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 26-04-2024 13:35:00
Placing offers : 29-05-2024 10:30:00
Offers opening : 29-05-2024 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłosz. o zam.- 249971-2024, Dz.U. S 83-2024.pdf pdf 109.03 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
SWZ- usługi sprzątania -55-24.doc doc 889.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
SWZ- usługi sprzątania -55-24.pdf pdf 1644.05 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 253.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 10- ogólny opis przedmiotu zam..doc doc 120.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 11-rodzaj wyk. czynnosci.doc doc 249.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 12-zest.pow.do sprzątania.xls xls 49 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 13- śr. zuż. mat. czyst..xls xls 41 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 14-wym. dla śr. hig..doc doc 44.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 15-zakres czyn. dekont..pdf pdf 237.01 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 16a-form. czyn. hig.ogólny.pdf pdf 290.02 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 16b-form. czyn. hig. w gab. diag.-zab..pdf pdf 278.3 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 17-wzory etykiet.doc doc 132.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 18 pop.-schemat org. pracy pers. sp..xls xls 59.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 19 pop.-syst. pracy pr. czyn.pom..xls xls 34.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 20-syst. pracy niż. pers..xls xls 42.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 21-zest. pow. dróg. chod., zieleni.doc doc 36.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Zał. 22-min. wym. sprzęt.xls xls 39.5 2024-04-26 13:35:00 Proceeding
Odpow. z 21.05.2024 na zap. do SWZ.pdf pdf 1192.81 2024-05-21 08:52:37 Public message
popr.Zał.20-syst. pracy niż.pers.- do odp.na zap..xls xls 43 2024-05-21 08:52:37 Public message
wykaz -okna do mycia- Zał. do odp. z 21.05.2014.zip zip 73089.18 2024-05-21 08:52:37 Public message
inf. z otwarcia ofert -55-24.pdf pdf 158.95 2024-05-29 12:49:53 Public message
inf. o wyborze oferty -55-24-skan.pdf pdf 152.42 2024-06-26 12:21:12 Public message
inf. o wyborze oferty -55-24- do odczytu.pdf pdf 205.03 2024-06-26 12:21:12 Public message

Announcements

2024-06-26 12:21 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z 26.06.2024 r. o wyborze oferty - post. W.Sz.Z.:TZ-280-55/24

inf. o wyborze ofert [...].pdf

inf. o wyborze ofert [...].pdf

2024-05-29 12:49 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.05.2024 r. - post. W.Sz.Z.:TZ-280-55/24

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2024-05-29 10:30 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 29 500 000,00 zł net + VAT.
2024-05-21 08:52 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi z 21.05.2024 r. na zapytania do SWZ + popr. Zał. nr 20 do SWZ + pliki dot. okien do mycia z zewnątrz

Odpow. z 21.05.2024 [...].pdf

popr.Zał.20-syst. pr [...].xls

wykaz -okna do mycia [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1024