Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/18-29rj/24 SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 21-03-2024 09:55:00
Placing offers : 25-04-2024 08:00:00
Offers opening : 25-04-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_18-29rj_24.pdf pdf 103.98 2024-03-21 09:55:00 Proceeding
SWZ_251_18-29rj_24.doc doc 507.5 2024-03-21 09:55:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_18-29rj_24.doc doc 183.5 2024-03-21 09:55:00 Proceeding
zał. 2 251_18-29rj_24.xlsx xlsx 13.64 2024-03-21 09:55:00 Proceeding
mod1_251_18-29rj_24.doc doc 308 2024-04-16 13:28:44 Public message
mod1_251_18-29rj_24.pdf pdf 129.92 2024-04-16 13:28:44 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_18-29rj_24.doc doc 31.5 2024-04-25 08:41:56 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_18-29rj_24.pdf pdf 8.42 2024-04-25 08:41:56 Public message
wynik_251_18-29rj_24.doc doc 124 2024-05-15 08:00:06 Public message
wynik_251_18-29rj_24.pdf pdf 49.36 2024-05-15 08:00:06 Public message
ogłoszenie o wyniku 251_18-29rj_24.pdf pdf 87.01 2024-06-12 09:22:53 Public message

Announcements

2024-06-12 09:22 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w nn postępowaniu.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-15 08:00 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_18-29rj_24 [...].doc

wynik_251_18-29rj_24 [...].pdf

2024-04-25 08:41 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-04-25 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: Łącznie: 3 780 000,00 zł brutto
2024-04-16 13:28 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu.

mod1_251_18-29rj_24. [...].doc

mod1_251_18-29rj_24. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 944