Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu (kat. VA)

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 29-03-2024 12:04:00
Placing offers : 22-04-2024 10:00:00
Offers opening : 22-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU rozbudowa siłowni.zip zip 4099.93 2024-03-29 12:04:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 48.07 2024-03-29 12:04:00 Proceeding
SWZ_Siłownia_2024.pdf pdf 853.34 2024-03-29 12:04:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 142.1 2024-03-29 12:04:00 Proceeding
zapytanie i odpowiedź 1.pdf pdf 172.66 2024-04-11 14:28:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.17 2024-04-12 08:55:49 Public message
zapytanie i odpowiedź 2.pdf pdf 158.26 2024-04-12 10:11:13 Public message
zmianaSWZ.pdf pdf 98.39 2024-04-12 10:12:43 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 197.67 2024-04-22 10:51:30 Public message
wybór_www_2024.pdf pdf 155.12 2024-04-25 09:08:42 Public message

Announcements

2024-04-25 09:08 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybór_www_2024.pdf

2024-04-22 10:51 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.600.000,00 zł gross (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych brutto).
2024-04-12 10:12 Ewa HIRSCH zmiana SWZ

zmianaSWZ.pdf

2024-04-12 10:11 Ewa HIRSCH zapytanie i odpowiedź 2

zapytanie i odpowied [...].pdf

2024-04-12 08:55 Ewa HIRSCH ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-11 14:28 Ewa HIRSCH zapytanie i odpowiedź

zapytanie i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 874