Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/11-18rj/24 SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROFIZJOLOGII SERCA ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOKONSOLI DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 15-03-2024 09:35:00
Placing offers : 22-04-2024 08:00:00
Offers opening : 22-04-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_11-18rj_24.pdf pdf 176.51 2024-03-15 09:35:00 Proceeding
SWZ_251_11-18rj_24.doc doc 510 2024-03-15 09:35:00 Proceeding
zal2_swz_11-18rj_24.xlsx xlsx 19.88 2024-03-15 09:35:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_11-18rj_24.doc doc 183.5 2024-03-15 09:35:00 Proceeding
mod1_251_11-18rj_24.doc doc 107.5 2024-04-09 07:31:46 Public message
mod1_251_11-18rj_24.pdf pdf 296.86 2024-04-09 07:31:46 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_11-18rj_24.doc doc 39.5 2024-04-22 08:52:15 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_11-18rj_24.pdf pdf 20.75 2024-04-22 08:52:15 Public message
wynik_251_11-18rj_24.doc doc 175 2024-06-14 07:44:29 Public message
wynik_251_11-18rj_24.pdf pdf 692.11 2024-06-14 07:44:29 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_11-18rj_24.docx docx 12.52 2024-04-22 08:00:00 Public message

Announcements

2024-06-14 07:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_11-18rj_24 [...].doc

wynik_251_11-18rj_24 [...].pdf

2024-04-22 08:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-04-22 08:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o kwotach przeznaczonych na realizację nn zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].docx

2024-04-09 07:31 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.

mod1_251_11-18rj_24. [...].doc

mod1_251_11-18rj_24. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1045