Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP/10/2024 Dostawa artukułów biurowych II

Deadlines:
Published : 12-03-2024 11:16:00
Placing offers : 20-03-2024 10:00:00
Offers opening : 20-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc4197-3dd2-f7e1-628c-050001a4455d-1.pdf pdf 109.58 2024-03-12 11:16:00 Proceeding
SWZ TP SZP 10.docx docx 472.13 2024-03-12 11:16:00 Proceeding
Załacznik 2. formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia SZP10.xlsx xlsx 23.92 2024-03-12 11:16:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytanie - SZP10.docx docx 261.26 2024-03-15 14:17:20 Public message
Protokół z otwarcia ofert SZP10 na stronę.docx docx 283.07 2024-03-20 10:30:34 Public message
Wynik na stronę.pdf pdf 227.91 2024-04-05 11:21:07 Public message

Announcements

2024-04-05 11:21 Zamówienia Publiczne Wynik postępowania.

Wynik na stronę.pdf

2024-03-20 10:30 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].docx

2024-03-20 10:00 Buyer message Wartość zamówienia, jaka będzie przekazana na realizację niniejszego zamówienia 318 225,85 gross w podziale na pakiet:
Pakiet 1 Materiały biurowe i piśmiennicze - 82 425,85 zł brutto
Pakiet 2 Papier ksero - 205 032,57 zł brutto
Pakiet 3 Koperty - 30 767,43 zł brutto
2024-03-15 14:17 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedź na zadane pytanie

pozdrawiam
Marlena Czyżycka-Poździoch

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 320