Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KPA-271.1.2024 KPA-271.1.2024 - Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

Katarzyna Kowalska-Bąk
Teatr Łaźnia Nowa
Deadlines:
Published : 30-01-2024 12:04:00
Placing offers : 13-02-2024 10:00:00
Offers opening : 13-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

1) Ogłoszenie o zamówieniu - eZamówienia (PDF)

2) SWZ (PDF)

3) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOCX)

4) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX) - składane wraz z ofertą

5) Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

6) Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

7) Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOCX) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

___________________________________Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5_SWZ_zal3_pisemne zobowiazanie podmiotu.docx docx 47.87 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
6_SWZ_zal4_oswiadczenie wspolnie ubiegajacych sie.docx docx 45.93 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
7_SWZ_zal5_oswiadczenie o powiazaniu kapitalowym.docx docx 45.93 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
1_Ogloszenie eZamowienia.pdf pdf 113.32 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 668.01 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
3_SWZ_zal1_FO.docx docx 52.36 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
4_SWZ_zal2_Oswiadczenia.docx docx 49.44 2024-01-30 12:04:00 Proceeding
KPA-271-1-2024_Modyfikacja SWZ_zmiana terminu.pdf pdf 235.25 2024-02-06 13:56:26 Public message
eZamowienia_ogloszenie o zmianie.pdf pdf 35.59 2024-02-06 13:56:26 Public message
KPA-271-1-2024_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 236.55 2024-02-13 10:50:18 Public message
KPA-271-1-2024_Wynik.pdf pdf 242.52 2024-02-16 13:39:27 Public message
KPA-271-1-2024_ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 73.5 2024-03-01 13:19:14 Public message

Announcements

2024-03-01 13:19 Katarzyna Kowalska-Bąk Ogłoszenie o wyniku zamówienia - eZamówienia

KPA-271-1-2024_oglos [...].pdf

2024-02-16 13:39 Katarzyna Kowalska-Bąk Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

KPA-271-1-2024_Wynik [...].pdf

2024-02-13 10:50 Katarzyna Kowalska-Bąk Informacja z otwarcia ofert

KPA-271-1-2024_Infor [...].pdf

2024-02-13 10:00 Buyer message Wypełniając dyspozycję, wynikającą z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 59 000,18 zł.
2024-02-06 13:56 Katarzyna Kowalska-Bąk Modyfikacja SWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu

KPA-271-1-2024_Modyf [...].pdf

eZamowienia_ogloszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653