Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NF.2531.5.2024 Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy os. Wzgórze Wolności

Deadlines:
Published : 02-02-2024 14:31:00
Placing offers : 19-02-2024 10:00:00
Offers opening : 19-02-2024 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


 Dokumentacja projektowa- załącznik nr 2 do SWZ została zamieszczona pod wskazanym poniżej linkiem:

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/SST-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20SWZ%20nr%20NF.2531.5.2024.zipW związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00089264_01.pdf pdf 135.69 2024-02-02 14:31:00 Proceeding
NF.2531.5.2024 SWZ.pdf pdf 1007.21 2024-02-02 14:31:00 Proceeding
NF.2531.5.2024_Zał 3do13.zip zip 7907.51 2024-02-02 14:31:00 Proceeding
Zał nr 1_ Wz Istotnych postanowien UMOWY.7z 7z 70.32 2024-02-02 14:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert dn.19.02.2024.pdf pdf 827.67 2024-02-19 13:57:33 Public message

Announcements

2024-02-19 13:57 Monika Sangórska NF.2531.5.2024 Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-19 10:02 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 529 208,73 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 817