Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NF.2531.3.2024 Budowa ulicy Nowy Port w Bydgoszczy -etap I - roboty kanalizacyjne

Deadlines:
Published : 19-01-2024 08:11:00
Placing offers : 12-02-2024 10:00:00
Offers opening : 12-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024BZP 0005046301 z dnia 2024-01-19.pdf pdf 139.31 2024-01-19 08:11:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.7z 7z 4119.8 2024-01-19 08:40:13 Proceeding
Wyjaśnienia i Zmiana nr 1 SWZ.pdf pdf 873.43 2024-01-30 11:50:11 Public message
NF.2531.3.2024_Za nr 1 do SWZ - istotne postanowienia Umowy.doc doc 338.5 2024-01-30 11:50:11 Public message
NF.2531.3.2024_Zał 3 do SWZ - wzór formularza ofertowego.doc doc 92 2024-01-30 11:50:11 Public message
NF.2531.3.2024_Zał 4 do SWZ - kosztorys ofertowy 13.KDL.xlsx xlsx 17.09 2024-01-30 11:50:11 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 944.88 2024-02-01 09:13:41 Public message
1.1 NF.2531.3.2024_Zał 4 do SWZ 13.KDL.xlsx xlsx 17.03 2024-02-01 09:13:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert 12.02.2024r..pdf pdf 730.77 2024-02-12 11:13:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 793.2 2024-03-07 11:44:28 Public message

Announcements

2024-03-07 11:44 Edyta Radzieja Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-12 11:13 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert z dnia 12.02.2024r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-12 10:04 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 286 529,57 PLN
2024-02-01 09:13 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia i Zmianę nr 2 treść SWZ

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

1.1 NF.2531.3.2024_Z [...].xlsx

2024-01-30 11:50 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia i Zmianę nr 1 treść SWZ

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

NF.2531.3.2024_Za nr [...].doc

NF.2531.3.2024_Zał 3 [...].doc

NF.2531.3.2024_Zał 4 [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1522