Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/29/P/2023 „DOSTAWA WAPNA PALONEGO DO HIGIENIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH”

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-12-2023 10:02:00
Placing offers : 09-01-2024 11:00:00
Offers opening : 09-01-2024 11:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Nazwa i adres Zamawiającego

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21, 07 - 410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 – 32 – 61 do 3, email: sekretariat@opwik.pl

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platformą) pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/868821, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule WZ.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Platformy.

Opis przedmiotu zamówienia - DOSTAWA WAPNA PALONEGO DO HIGIENIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH - 300 ton

CPV: 44921210-7 – Wapno sproszkowane.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r.W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 172.76 2023-12-29 10:02:00 Proceeding
Warunki zamowienia z załącznikami.pdf pdf 668.48 2023-12-29 10:02:00 Proceeding
wzór umowy.doc doc 54.5 2023-12-29 10:02:00 Proceeding
zalączniki 1_5.doc doc 69 2023-12-29 10:02:00 Proceeding
wyjaśnienie i modyfikacja treści WZ.pdf pdf 678.31 2024-01-04 13:23:13 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 119 2024-01-09 12:09:47 Public message
infoamcja o wyborze strona (2).pdf pdf 71.56 2024-01-18 15:03:53 Public message

Announcements

2024-01-18 15:03 Przetargi OPWIK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

infoamcja o wyborze [...].pdf

2024-01-09 12:09 Przetargi OPWIK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.01.2024 r.

informacja z otwarci [...].doc

2024-01-09 11:00 Buyer message Wartość szacunkowa zamówienia: 285 000,00 zł netto, 350 550,00 zł brutto
2024-01-04 13:23 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienie i modyfikacja treści Warunków Zamówienia. 04.01.2023 r.

wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318