Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 059/2023 "Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnatrz obiektów ZDMiKP w 2024r."

Deadlines:
Published : 10-11-2023 13:52:00
Placing offers : 20-11-2023 11:00:00
Offers opening : 20-11-2023 11:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00488310_01.pdf pdf 141.27 2023-11-10 13:52:00 Proceeding
059_2023_ SWZ z zalacznikami.zip zip 2703.13 2023-11-10 13:52:00 Proceeding
059_2023 Wyjasnienia tresci SWZ nr 1.pdf pdf 683.55 2023-11-16 13:44:07 Public message
059_2023 Inf z otwarcia ofert.pdf pdf 828.26 2023-11-20 14:26:26 Public message
059_2023 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 50.28 2023-11-21 13:23:43 Public message

Announcements

2023-11-21 13:23 Monika Sangórska Zamawiający zgodnie z art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu postępowania

059_2023 Informacja [...].pdf

2023-11-20 14:26 Monika Sangórska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

059_2023 Inf z otwar [...].pdf

2023-11-20 11:03 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 224 200,00 złotych
2023-11-16 13:44 Monika Sangórska Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 z dnia 16.11.2023r.

059_2023 Wyjasnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334