Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-IV.272.18.2023.JG Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sokólskiego i jego jednostek organizacyjnych

Janusz Gudalewski
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 07-11-2023 18:00:00
Placing offers : 20-11-2023 13:00:00
Offers opening : 20-11-2023 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.14 2023-11-07 18:00:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1322.48 2023-11-07 18:00:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2693.23 2023-11-07 18:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz mienia.xlsx xlsx 71.88 2023-11-08 13:03:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.72 2023-11-14 15:16:37 Public message
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 897.64 2023-11-14 15:16:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 846.92 2023-11-20 14:48:40 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania na I część zamówienia.pdf pdf 837.17 2023-11-23 13:54:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 504.61 2023-11-24 15:19:35 Public message

Announcements

2023-11-24 15:19 Janusz Gudalewski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na II część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-23 13:54 Janusz Gudalewski Informacja o unieważnieniu postępowania na I część zamówienia

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-11-20 14:48 Janusz Gudalewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-20 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 580000,00 zł z czego na I część zamówienia (ubezpieczenia majątkowe) kwotę 440000,00 zł i na II część zamówienia (ubezpieczenia komunikacyjne) kwotę 140000,00 zł
2023-11-14 15:16 Janusz Gudalewski W załączeniu odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

2023-11-08 13:03 Janusz Gudalewski Zamawiający, w załączeniu dodaje Załącznik nr 8 do SWZ, który nie znalazł się w wykazie załączników.
Ze względu na fakt, że termin składania ofert jest dłuższy od minimalnego, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załącznik nr 8 Wykaz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478