Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 058/2023 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urzadzeń poboru opłat w Strefie Platnego Parkowania w Bydgoszczy w 2024r.

Deadlines:
Published : 07-11-2023 10:15:00
Placing offers : 20-11-2023 10:00:00
Offers opening : 20-11-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0047994601 z dnia 2023-11-07.pdf pdf 160.57 2023-11-07 10:15:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.7z 7z 328.68 2023-11-07 10:15:00 Proceeding
058_2023 Zmiana nr 1 treści SWZ 10.11.2023.pdf pdf 842.41 2023-11-10 08:31:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.2023.pdf pdf 38.71 2023-11-10 08:31:43 Public message
058_2023 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ 10.11.2023.docx docx 143.67 2023-11-10 08:31:43 Public message
OGOSZE~2.PDF PDF 38.7 2023-11-15 09:05:49 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 2 tresci SWZ 15.11.2023.docx docx 150.14 2023-11-15 09:05:49 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 2 treści SWZ 15.11.2023.pdf pdf 191.2 2023-11-15 09:05:49 Public message
zał. 5 do Umowy - Oświadczenie dot. pojazdów elektr. lub napędzanych gazem.doc doc 39.5 2023-11-15 09:05:49 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - Podstrefa A.pdf pdf 430.44 2023-11-15 09:05:49 Public message
Załącznik nr 2 do OPZ - Podstrefa B.pdf pdf 406.23 2023-11-15 09:05:49 Public message
Załącznik nr 3 do OPZ - Podstrefa C.pdf pdf 405.66 2023-11-15 09:05:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2023.docx docx 143.73 2023-11-20 11:38:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert z nia 20.11.2023.pdf pdf 728.99 2023-11-20 11:38:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.12.2023.pdf pdf 797.38 2023-12-19 09:15:29 Public message
058_2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 144.45 2023-12-19 09:15:29 Public message
058_2023 Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 143.51 2024-01-24 13:28:12 Public message
1058_2~1.DOC DOC 144.15 2024-02-01 12:12:26 Public message
13INFO~1.PDF PDF 796.26 2024-02-01 12:12:26 Public message

Announcements

2024-02-01 12:12 Edyta Radzieja Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

1058_2~1.DOC

13INFO~1.PDF

2024-01-24 13:28 Edyta Radzieja Zamawiający działając na podstawie art. 554 ust. 3 pkt 1 lit. c) informację o unieważnieniu czynności wyboru Zamawiającego z dnia 19.01.2024, informując jednocześnie, iż wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 19.01.2024 traci moc

058_2023 Informacja [...].docx

2023-12-19 09:15 Edyta Radzieja Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

058_2023 Informacja [...].docx

2023-11-20 11:38 Edyta Radzieja Dzień dobry,
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-20 10:06 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 636 721,80 PLN

2023-11-15 09:05 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ wraz z załącznikami oraz Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2023r. i

OGOSZE~2.PDF

Wyjaśnienia i Zmiana [...].docx

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

zał. 5 do Umowy - Oś [...].doc

Załącznik nr 1 do OP [...].pdf

Załącznik nr 2 do OP [...].pdf

Załącznik nr 3 do OP [...].pdf

2023-11-10 08:31 Edyta Radzieja Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Zmianę nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2023r.

058_2023 Zmiana nr 1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

058_2023 - ZMIANA Nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1028